Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki przed dwudniowym referendum strajkowym

We wtorek we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej prowadzone były masówki informacyjne dla załóg dotyczące zaplanowanego na najbliższą środę i czwartek referendum strajkowego i kolejnych akcji protestacyjnych.

– Na naszej kopalni rozpoczęliśmy o 5. rano. Rozdawaliśmy górnikom ulotki informacyjne. Podobnie wyglądało to na kolejnych zmianach – poinformował Artur Braszkiewicz, przewodniczący „Solidarności” w kopalni Ruda Ruch Halemba, a jednocześnie wiceprzewodniczący „S” w PGG. – Zachęcamy do udziału w referendum, bo to od jego wyników może zależeć, czy nasze postulaty zostaną zrealizowane – dodał Braszkiewicz.

Referendum strajkowe rozpocznie się w środę o 5. rano i potrwa do czwartku. W środę o godz. 12. zaplanowane są rozmowy zarządu PGG z reprezentantami strony związkowej przy udziale mediatora.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym 5 stycznia przez sztab protestacyjno-strajkowy, 17 stycznia ma się rozpocząć kolejna blokada wysyłki węgla. Tym razem protest ma być prowadzony do odwołania.

Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia. Ponadto strona związkowa domaga sięwzrostu średniego wynagrodzenia w PGG z obecnych 7829 zł do 8200 zł brutto.

Protestujący od 21 do 23 grudnia prowadzili ostrzegawczą akcję blokowania wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. Kolejną blokada prowadzono przed doby od 4 do 6 stycznia.

ny