Solidar Śląsko Dąbrow

Gala finałowa konkursu „Zielona Pracownia”

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w szkołach w naszym regionie powstanie 87 nowoczesnych pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych. 14 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się gala finałowa konkursu „Zielona Pracownia”. W tegorocznej edycji konkursu łączna wartość dofinansowania wyniosła ponad 3 mln zł. 
 
– Inwestycje w edukację ekologiczną to jeden z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wspieramy modernizację szkolnych pracowni, bo jesteśmy przekonani, że pieniądze, które wydamy dzisiaj na ten cel, w przyszłości pozwolą na zaoszczędzenie środków na likwidację szkód w środowisku – podkreślał podczas uroczystości prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek. – W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację placówek przeznaczył ponad 8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach województwa śląskiego funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie – dodał Bednarek.
 
Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wskazał w swoim wystąpieniu, że konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwia szkołom przekazywanie wiedzy młodym ludziom w nowoczesnej, atrakcyjnej formie, co stanowi obecnie jedną z podstaw skutecznego nauczania. – Dzięki konkursowi w wielu szkołach w naszym regionie przybędzie nowoczesnych sal lekcyjnych, które umożliwią naukę na najwyższym poziomie – powiedział marszałek Chełstowski. 
 
W tym roku zainteresowanie programem było bardzo duże. Jak poinformował Tomasz Bednarek, do Funduszu wpłynęło 161 wniosków, z czego nagrodzonych zostało 87. W gronie tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu. – Wyremontujemy salę, wymienimy oświetlenie, podłogi, zakupimy ergonomiczne stoliki i krzesła oraz nowoczesne pomoce naukowe do nauki przyrody, geografii, fizyki i chemii, m.in. tablice interaktywne, a także zestawy do badania gleby i powietrza. Na pewno lekcje staną się o wiele ciekawsze dla dzieci. W tej pracowni będą się też odbywały zajęcie koła ekologicznego – wylicza Stanisława Więcek, wicedyrektor szkoły. Przyznaje, że bez wsparcia Funduszu powstanie takiej pracowni w szkole, znajdującej się w tak niewielkiej gminie jak Świerczyniec, byłoby bardzo trudne. 
 
W ramach konkursu „Zielona pracownia” szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowoczesnych sal dydaktycznych na potrzeby nauk biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Konkurs jest dwustopniowy. Najpierw szkoły zgłaszają projekty zielonych pracowni, a następnie organy prowadzące placówki oświatowe starają się o środki na realizację tych projektów. Podczas oceniania wniosków brany jest pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni, czyli m.in. wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność i estetyka oraz różnorodność pomocy dydaktycznych. Środki mogą być przeznaczane na modernizację sali, zakup podstawowego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Łącznie w obydwu etapach konkursu maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 37,5 tys. zł.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: wfosigw.katowice.pl
 
 
 
 

Dodaj komentarz