Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz wspiera Ochotniczą Straż Pożarną

Na terenie województwa śląskiego działa ponad 950 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które bez dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bardzo często nie byłyby w stanie zakupić potrzebnego sprzętu. 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu dla jednostek służb ratowniczych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. To ogólnopolski program, który jest realizowany wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie blisko 10 mln zł. 
 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach podkreśla, że program jest skierowany do Ochotniczej Straży Pożarnej i składa się z dwóch części. – W ramach pierwszej części, wspólnie z NFOŚiGW przeznaczamy 7,3 mln zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, a w ramach części drugiej, także wspólnie z NFOŚiGW, przeznaczamy 2,5 mln zł na dofinansowanie drobnego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych – infromuje prezes Funduszu.
 
– To wsparcie jest dla nas bezcenne, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają ograniczone środki, a koszty ich wyposażenia idą w miliony złotych. Na przykład nowy ciężki wóz bojowy ratowniczo-gaśniczy kosztuje od 1 mln zł do 1,2 mln zł. Żadnej jednostki nie byłoby stać na samodzielny zakup takiego samochodu – mówi Sylwia Radwańska, dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jak informuje, jednostki OSP są wyposażane również w lekkie i średnie wozy, a większość z nich posiada więcej niż jeden samochód bojowy. Pieniądze są potrzebne także na inne rzeczy, chociażby na ubrania dla strażaków. – Niektóre ubrania bojowe kosztują nawet ponad 4 tys. zł. Czasem można je wykorzystywać podczas kilku akcji, a czasem tylko raz – dodaje Sylwia Radwańska.
 
Jednostki OSP mogą się starać o dofinansowanie do 50 proc. kosztów planowanego przedsięwzięcia. Dokumenty można składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ale ze względu na sytuację epidemiczną zalecane jest przesyłanie wniosków pocztą. Będą one przyjmowane do końca roku lub do wyczerpania puli środków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.
 
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje wspólnie z wojewódzkimi funduszami od 2018 roku. Jednak wsparcie dla straży pożarnej płynie z WFOŚiGW w Katowicach już od 1996 roku. – W swoich zadaniach strażacy często uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, awarii lub innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz wspiera działania tych jednostek, bo poprzez ich działania chronimy środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanieczyszczenia – zaznacza Tomasz Bednarek.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pomaga zarówno ochotniczym, jak i zawodowym jednostkom straży pożarnej. Tylko w zeszłym roku do OSP trafiło 11,4 mln zł, z czego 7,2 mln pochodziło ze środków NFOŚiGW. Natomiast Państwowa Straż Pożarna otrzymała 8,2 mln zł. – Dzięki temu udało się zakupić 65 specjalistycznych samochodów ratowniczo gaśniczych, sprzęt ochrony osobistej oraz środki wykorzystywane w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Samochody trafiły 50 jednostek OSP i do 15 jednostek PSP, a wyposażenie do wszystkich jednostek PSP na terenie województwa śląskiego oraz 304 jednostek OSP – wylicza prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie ochotniczej i zawodowej straży pożarnej WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył łącznie 67,3 mln zł, z czego 10,7 mln zł pochodziło ze środków NFOŚiGW. Te pieniądze pozwoliły na dofinansowanie zakupu m.in. 206 samochodów ratowniczo gaśniczych.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: wfosigw.katowice.pl
 
 
 
 

Dodaj komentarz