Solidar Śląsko Dąbrow

Ekologiczna inwestycja Elektrowni Jaworzno III

W Elektrowni Jaworzno III powstanie instalacja wykorzystująca jako źródła energii wyłącznie paliwa odnawialne. Będzie to jedna z największych tego typu jednostek w Polsce. Inwestycja obejmie budowę potężnego kotła opalanego biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz kompletnym układem składowania i podawania biomasy. Urządzenie ma zostać oddane do użytku do końca 2012 roku i pochłonie ok. 230 mln zł. 40 mln zł będzie pochodziło z pożyczki preferencyjnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jednostka będzie dostosowana do spalania biomasy leśnej: zrębki drzewne, palety z drewna oraz pochodzenia rolniczego: palety rzepakowe, z otrąb zbożowych, z nasion i łusek słonecznika.

Szacuje się, że dzięki inwestycji emisja tlenków węgla do atmosfery zostanie ograniczona o ponad 2,5 tys. kg rocznie. Znacznie zredukowana zostanie też emisja pyłów i dwutlenku siarki. Rocznie ze spalanej biomasy ma powstawać ok. 360000 MWh, dzięki czemu zwiększą się przychody z eksploatacji bloku.

– Inwestycja wpisuje się w strategię energetyczną kraju, jak i samej Grupy Tauron, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i tym samym zaspokajaniu zapotrzebowania na energię ekologiczną – podkreślił Stanisław Tokarski, prezes Południowego Koncernu Energetycznego podczas podpisywania umowy z WFOŚiGW na udzielenie preferencyjnej pożyczki na budowę instalacji.

Ze względu na konieczność spełnienia unijnych norm dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się wyzwaniem, któremu zakłady zajmujące się produkcją energii elektrycznej i cieplnej muszą sprostać. Jednym z pomysłów jest spalanie, bądź współspalanie biomasy. Po takie rozwiązanie sięgnęła również Elektrociepłownia Zabrze. W tym roku w zakładzie wybudowana została instalacja umożliwiająca współspalanie węgla i biomasy w czterech kotłach parowych. – Biomasa z magazynu transportowana jest przenośnikiem ślimakowym i przenośnikiem taśmowym podawana jest do układu nawęglania i dalej do kotłów – wyjaśnia Agnieszka Szczepańska z EC Zabrze.

Dzięki inwestycji znacznie ograniczona zostanie emisja m.in. tlenku i dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki.
Budowę instalacji wsparł WFOŚiGW, który udzielił pożyczki preferencyjnej w wysokości ponad 700 tys. zł. Całość kosztowała ponad 1,1 mln zł.
 

Dodaj komentarz