Solidar Śląsko Dąbrow

Nowoczesny sprzęt dla ratowników wodnych

Samodzielny pluton ratownictwa wodnego i poszukiwawczego wyposażony zostanie w nowoczesny sprzęt. Zakup ekwipunku dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formacja powstała w październiku br. i jest przygotowana do prowadzenia akcji związanych z ratownictwem wodnym i poszukiwawczym, pomagania w usuwaniu klęsk żywiołowych i katastrof oraz niesienia pomocy na obszarach dotkniętych powodzią. Ważnym zadaniem 44. osobowej grupy będzie podejmowanie działań niwelujących zagrożenia dla życia ludzkiego lub związanych z ewakuowaniem mieszkańców zalanych terenów. Dlatego w skład zespołu weszli wytypowani ratownicy WOPR oraz specjalnie przeszkoleni instruktorzy Śląskiej Chorągwi ZHP.

 – Jednostka powstała po ostatniej powodzi, podczas której okazało się, jak istotna i potrzebna jest wiedza i umiejętności ratowników potrafiących jak najszybciej dotrzeć z pomocą do potrzebujących ludzi. Podczas majowych i czerwcowych fal powodziowych jakie przeszły przez województwo śląskie, wielokrotnie przekonano się także jak ważne jest odpowiednie wyposażenie ratowników w nowoczesny, mobilny i sprawny sprzęt – informuje WFOŚiGW.

Środki z Funduszu, dofinansowanie w wysokości ponad miliona złotych, przeznaczone zostaną na zakup m.in. nowoczesnych agregatów prądotwórczych, systemu łączności podwodnej, składanych pontonów, łodzi z pokładem ratowniczym oraz amfibii. Ratownicy otrzymają również specjalistyczne skafandry, zestawy asekuracyjne, butle nurkowe i automaty oddechowe. Cały sprzęt powinien zostać zakupiony jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz