Solidar Śląsko Dąbrow

Druga doba protestu w PGG

Drugą dobę trwa protest okupacyjny w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Protestujący domagają się spotkania z przedstawicielami rządu. Chcą rozmawiać o inwestycjach w zwiększenie wydobycia w kopalniach, zatrudnieniu nowych pracowników, cenach węgla oraz o sprawach płacowych.

– Uczestnicy protestu to reprezentanci 13 central związkowych. Ustaliliśmy, że w akcji będzie brało po dwóch przedstawicieli każdej z central, aczkolwiek są takie organizacje, które wysłały więcej ludzi. We wtorek rano w siedzibie PGG okupację prowadziło blisko 40 osób – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności” i szef związku w PGG. Dodaje, że akcja ma charakter rotacyjny i protestujący zmieniają się co 12 lub co 24 godziny.

– W środę mamy się spotkać z wiceministrem aktywów państwowych odpowiedzialnym za górnictwo Piotrem Pyzikiem i władzami spółki. Poinformowało nas o tym szefostwo PGG, ze strony rządowej nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Czekamy. W środę będziemy decydować o naszych dalszych krokach – zapowiada Bogusław Hutek.

6 lipca przedstawiciele górniczych związków zawodowych skierowali do wicepremiera i wicemnistra aktywów państwowych Jacka Sasina pismo z żądaniem natychmiastowego spotkania. Wskazali trzy główne tematy rozmów. Pierwszy to inwestycje w nowe złoża w PGG i przyjęcia nowych pracowników, drugi to problem cen węgla opałowego dla odbiorców indywidualnych i dla energetyki, a trzeci temat obejmuje kwestie płacowe.

ny