Solidar Śląsko Dąbrow

Dołączyli do śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

W firmie Remondis w Rudzie Śląskiej działa nowa organizacja „Solidarności”. Związek został zarejestrowany w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „S”.

– Chcemy powalczyć o podwyżki i doprowadzić do poprawy organizacji pracy. Rozmawialiśmy już z pracodawcą, teraz czekamy na informacje dotyczące kondycji ekonomicznej firmy. Jak się z nimi zapoznamy, przygotujemy postulaty płacowe – mówi Mirosław Palka, który od 13 maja pełni funkcję przewodniczącego nowej organizacji.

Podczas spotkań z pracodawcą związkowcy poruszyli także temat zwiększenia wartości tzw. bonów żywieniowych wydawanych pracownikom od listopada do marca. – Do tej pory było to 6 zł, ale to zbyt mała kwota, by kupić za nią ciepły posiłek. Naszym priorytetem jest również poprawa planowania pracy. Często jesteśmy zaskakiwani zmianami grafików pracy, i są to zmiany wprowadzane z dnia na dzień. To bardzo uciążliwe. Chcemy to zmienić – dodaje przewodniczący.

Wcześniej pracownicy zakładu byli członkami organizacji „Solidarności” zarejestrowanej w Regionie Małopolska, gdzie mieściła się siedziba władz spółki. Po podziale firmy oddział znajdujący się w Rudzie Śląskiej został przekształcony w odrębny podmiot. – Pozostawanie w Małopolsce przestało mieć sens. Doszliśmy do wniosku, że działając samodzielnie będziemy bardziej skuteczni – zaznacza Mirosław Palka i podkreśla, że po założeniu nowej organizacji uzwiązkowienie podwoiło się.

Firma Remondis w Rudzie Śląskiej zajmuje się gospodarką odpadami na terenie Rudy i pobliskich miejscowości. W spółce zatrudnionych jest ponad 80 osób.

aga