Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej? W piątek decyzja

Fiaskiem zakończyło się dwustronne spotkanie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z przedstawicielami związków zawodowych, podczas którego rozmawiano m.in. o postulatach  płacowych strony związkowej oraz o kwestiach związanych z gwarancją zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa nad spółką oraz podziałem akcji wśród pracowników. W czwartek we wszystkich kopalniach JSW prowadzono masówki informacyjne. Jutro Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zdecyduje o dalszych działaniach w ramach akcji strajkowej.

– Zarząd zaprosił nas na spotkanie, podczas którego miało nastąpić zbliżenie stanowisk w sprawie naszego postulatu 10 proc. podwyżki wynagrodzeń. Jednak zarząd w ogóle nie odniósł się do naszych propozycji, twierdząc jedynie, że wzrost płac jest możliwy tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wprowadzony zostanie nowy system wynagradzania. System ten przypomina metody stosowane w latach 80 i już wcześniej został zdecydowanie odrzucony przez załogi kopalń – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

W trwających od rana masówkach związkowcy informowali załogi kopalń m.in. o dotychczasowym przebiegu negocjacji w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. – Zainteresowanie pracowników było duże. W trakcie masówek  przede wszystkim informowaliśmy o tym, że od 5 maja nie było żadnego spotkania w ramach WKDS oraz o przyczynach takiego stanu rzeczy. O tym, że choć przedstawiciel Ministerstwa Skarbu zapewniał podczas posiedzeń Komisji, że porozumienia dotyczące władztwa korporacyjnego i podziału akcji będą podpisane, minister Grad nagle zmienił zdanie i publicznie mówi, że niczego nie podpisze. Przekazaliśmy też pracownikom informacje dotyczące wyników finansowych spółki za okres od stycznia do maja tego roku. Według naszych danych JSW przyniosła w tym okresie ok. 1 mld zysku – relacjonuje Roman Brudziński.

W piątek o godzinie 11 rozpocznie się posiedzenie MKPS JSW S.A. Na godzinę 12 związkowcy zaplanowali konferencję prasową, podczas której przekażą informacje dotyczące dalszych działań w ramach akcji protestacyjno-strajkowej. Również jutro zbierze się prezydium WKDS. Podczas spotkania najprawdopodobniej zapadnie decyzja dotycząca wyznaczenia w przyszłym tygodniu daty zebrania Komisji w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dodaj komentarz