Solidar Śląsko Dąbrow

6 czerwca strajk w JSW?

W poniedziałek 30 maja Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej podejmie decyzję o terminie i formie czynnej akcji strajkowej w spółce – poinformowali dzisiaj związkowcy. Ewentualne wstrzymanie strajku będzie zależeć od rezultatu rozmów w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które rozpoczną się najpóźniej 3 czerwca.

– W poniedziałek najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o rozpoczęciu czynnej akcji strajkowej i poinformujemy o tym pracodawcę. Zgodnie z prawem musimy to zrobić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem strajku, a więc rozpocznie się on nie wcześniej niż 6 czerwca – wyjaśnia Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Związkowcy podkreślają jednak, że cały czas liczą na to, że kwestie sporne związane z upublicznieniem JSW uda się rozwiązać w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. – Jeżeli podczas obrad Komisji dojdzie do konkretnych rozmów zbliżających nas do podpisania dokumentu w sprawie zachowania władztwa korporacyjnego nad spółką, to myślę, że strajku udałoby się uniknąć – mówi Brudziński.

Związkowcy domagają się podpisania porozumienia, które gwarantowałoby zachowanie przez Skarb Państwa władztwa korporacyjnego nad JSW. Wypowiedzenie warunków porozumienia miałoby być możliwe jedynie za zgodą jego sygnatariuszy. – Cały czas podkreślamy, że nie chcemy niczego więcej ponad to, o czym cały czas publicznie mówią przedstawiciele resortu skarbu. Jednak chcemy mieć to na papierze. Pan minister Grad mówi, że te gwarancje znajdują się w statucie spółki i w prospekcie emisyjnym. Problem jednak w tym, że minister może w każdej chwili jednostronnie zmienić statut, bez zgody strony społecznej. W statucie Bogdanki także był zapis gwarantujący władztwo korporacyjne Skarbu Państwa, a dzisiaj Skarb Państwa ma w Bogdance niecałe 2 proc. udziałów – tłumaczy wiceszef „S” w JSW.
 

Dodaj komentarz