Solidar Śląsko Dąbrow

Budżetówka znów bez waloryzacji

W 2015 roku wynagrodzenia pracowników budżetówki po raz kolejny zostaną zamrożone. Pensje w tych instytucjach stoją w miejscu od 2009 roku.

Kilka dni temu związkowcy z Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych poinformowali, że rozpatrują możliwość złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa. Ma on dotyczyć braku waloryzacji płac pracowników inspekcji sanitarnej w latach 2009-2015. – Nie zgadzamy się na ratowanie złej kondycji finansowej państwa kosztem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nasze płace są żenująco niskie w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Obecne wynagrodzenia naruszają godność człowieka pracującego i wykazują brak szacunku decydentów do wykonywanej przez nas pracy – mówi Dorota Walczak, przewodnicząca Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Jak informuje Piotr Kaczmarczyk, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych ok. 40 proc. pracowników inspekcji sanitarnej zarabia najniższą pensję krajową dopiero po doliczeniu wysługi lat i dodatków branżowych, a średnia płaca w sanepidach to niewiele ponad 2,1 tys. zł brutto. – Doszło do takiej sytuacji, że pracownicy inspekcji sanitarnej coraz częściej muszą zwracać się o pomoc do MOPS-ów – mówi Piotr Kaczmarczyk.

Bardzo niskie pensje to również bolączka urzędników sądowych i pracowników obsługi w sądach i w prokuraturze. W ubiegłym miesiącu pracownicy tych instytucji zakończyli akcję „inflacyjną”. W jej trakcie składali do sądów pracy zawezwania, w których wzywali dyrektorów swoich placówek do ugody w sprawie waloryzacji wynagrodzeń za lata 2011, 2012 i 2013. – Takie zawezwania złożyli wszyscy członkowie Solidarności, czyli ponad 2 tys. pracowników sądów oraz osoby zrzeszone w innych organizacjach związkowych – informuje Edyta Odyjas, przewodnicząca sądowniczej Solidarności. Jej zdaniem w akcji wzięła udział większość pracowników sądów i prokuratury.

Jak szacuje Sławomir Adamczyk z działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej realna wartość wynagrodzeń pracowników budżetówki od 2009 roku spadła o 20 proc.

aga
foto: W 2012 roku pracownicy budżetówki protestowali przeciwko zamrożeniu płac przed gmachem resortu finansów

 

Dodaj komentarz