Solidar Śląsko Dąbrow

Bo edukacja jest najważniejsza

W styczniu ruszyła kolejna, piąta już edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia”. W tym roku na wyposażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 2,5 mln zł. To o 500 tys. zł więcej niż w 2018 roku. Konkursy „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” są skierowane do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. W pierwszym z nich placówki oświatowe zgłaszają projekty pracowni przyrodniczo-ekologicznych, a następnie starają się o środki na ich wyposażenie.
 
Jak informuje Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach termin składania wniosków w ramach konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” upływa 31 stycznia. – Trzeba się pilnować, żeby złożyć wniosek w odpowiednim czasie – podkreśla. Szkoły, których projekty zostaną pozytywnie ocenione, mogą uzyskać do 7,5 tys. zł nagrody. Następnie te pieniądze mogą stanowić wkład własny w kolejnym konkursie, którego celem jest pozyskanie środków na wyposażenie zaprojektowanej pracowni. Na tym etapie wsparcie może wynieść do 30 tys. zł., ale wniosek musi zostać złożony przez organ prowadzący daną placówkę oświatową. – Dofinansowanie obejmuje zarówno wyposażenie pracowni w podstawowy sprzęt, jak i w pomoce dydaktyczne. Szkoły bardzo chętnie kupują m.in. projektory i mikroskopy połączone z tablicami multimedialnymi – podkreśla Ewa Cofała.
 
Wnioski w ramach programu „Zielona Pracownia” organy prowadzące placówki oświatowe będą mogły składać od 15 do 29 marca. Dofinansowanie mogą otrzymać te szkoły, które nie uzyskały dotacji w poprzednich edycjach konkursu.
 
Nauka przez doświadczenia
Obydwa konkursy co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory uruchomionych zostało przeszło 160 sal lekcyjnych, w których dzieci i młodzież w ciekawy sposób mogą się uczyć przedmiotów związanych z przyrodą i ochroną środowiska naturalnego. – Na utworzenie tego typu pracowni łącznie wydaliśmy już ponad 5 mln zł. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna. Jeśli dzisiaj będziemy inwestować w dzieci i młodzież, to w przyszłości będziemy mieć bardziej świadome pokolenia. Dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób dotrzeć do młodych ludzi i doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem będzie doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne narzędzia edukacyjne. Wiadomo, że dzieci najlepiej uczą się przez doświadczenia, a im więcej takich narzędzi dana sala dydaktyczna posiada, tym lepiej – mówi Ewa Cofała.
 
Miniogrody botaniczne
Placówki oświatowe mogą się także starać o dotacje na zakładanie miniogrodów botanicznych. Ten projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. – Przy szkołach i przedszkolach powstają grządki, na których dzieci wraz z opiekunami sadzą rośliny. Dzięki temu nie tylko mają kontakt z przyrodą, ale także uczą się o nią dbać – zaznacza Ewa Cofała. Jak informuje, tylko w zeszłym roku na terenie województwa śląskiego powstało 20 takich miniogrodów. W tym roku nabór wniosków w tym konkursie będzie prowadzony dwukrotnie: przez cały luty oraz przez cały lipiec.
 
Zielone szkoły
Podobnie jak w latach poprzednich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie również dotował wyjazdy dzieci na zielone szkoły i kolonie. Wnioski o dofinansowanie zielonych szkół trzeba składać miesiąc przed wyjazdem. Natomiast wnioski o dofinansowanie kolonii będą przyjmowane tylko w maju. W 2018 roku ze środków Funduszu dofinansowany został wypoczynek ok. 20 tys. dzieci, z czego większość wyjechała nad morze. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 5 mln zł.
 
Warsztaty dla seniorów
Jak informuje Ewa Cofała, ważna jest praca nie tylko z dziećmi, ale również z dorosłymi, wśród których istotną grupę stanowią osoby starsze. – Seniorzy są często pomijani, a szkoda, bo świat idzie naprzód, wiele rzeczy się zmienia, i ich także trzeba edukować – zaznacza. Ze środków Funduszu dotowane są głównie szkolenia, seminaria, sympozja i konferencje, podczas których osoby starsze mogą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów oraz palenia w piecach.
 
Parki i ogrody
Powstawanie „Zielonych Pracowni”, czy mini ogrodów botanicznych przy szkołach i przedszkolach, to tylko część projektów, którymi zajmuje się Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach. Każdego roku dotowane są również działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lasach, czy ochrony zabytkowych parków wpisanych do rejestru zabytków. Jednym z obiektów, który każdego roku stara się o dotacje z Funduszu, jest park otaczający uzdrowisko w Reptach. To największe na Górnym Śląsku skupisko drzew pomnikowych. Blisko 70 proc. całego parku stanowią drzewostany, które przekroczyły 100 lat. W parku można spotkać również kilkanaście odmian paproci.
 
WFOŚiGW w Katowicach systematycznie wspiera także działalność m.in. Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Jest to placówka, która obok badań naukowych prowadzi warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, a także organizuje szereg imprez ekologicznych.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:wfosigw.katowice.pl


 
 

Dodaj komentarz