Solidar Śląsko Dąbrow

Blokada zawieszona, będą rozmowy

Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki i Krzysztof Walenczak, podsekretarz stanu w resorcie skarbu potwierdzili dziś udział w rozmowach z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW S.A. – Dlatego podjęliśmy ostateczną już decyzję o zawieszeniu blokady wysyłki węgla 26 kwietnia – poinformował Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami obu resortów i zarządu JSW odbędą się 26 w kwietnia w Katowicach, w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. – Początek rozmów jest zaplanowany na godz. 10.00. Wiceminister Walenczak chciał, aby rozmowy rozpoczęły się półtorej godziny później, bo nie jest w stanie wcześniej dotrzeć do Katowic, ale my nie zgadzamy się na zmianę terminu. Po prostu rozpoczniemy bez niego – mówi Brudziński.

Jak zaznacza wiceszef „S” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, decyzja o zawieszeniu blokady to odpowiedź na apel wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, który podczas czwartkowego posiedzenia WKDS wezwał skonfliktowane strony do dialogu i pomógł w organizacji rozmów z udziałem przedstawicieli ministerstw gospodarki oraz skarbu.

– Mamy nadzieję, że będą to poważne i merytoryczne rozmowy. Wierzymy, że uda się nam znaleźć kompromis. Jeśli jednak okaże się, że dialog jest tylko pozorowany, to natychmiast odwiesimy blokadę – podkreślił Brudziński.

Związki zawodowe z JSW S.A. domagają się 10-proc. podwyżki płac, utrzymania uprawnień pracowniczych oraz sprzeciwiają się upublicznieniu i prywatyzacji spółki na zasadach proponowanych przez resort skarbu.

 

Dodaj komentarz