Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia grupowe w Yazaki

509 osób straci prace w wyniku zwolnień grupowych w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie. To niemal połowa zatrudnionych w firmie produkującej samochodowe wiązki elektryczne.
 
17 lipca nad ranem po wielogodzinnych negocjacjach związki zawodowe działające w Yazaki podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zasad zwolnień grupowych w firmie.
– Pracodawca zakomunikował nam, że jeżeli nie będzie cięć, naszemu zakładowi grozi likwidacja. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Jedyne co mogliśmy zrobić, to starać się wywalczyć jak najlepsze warunki dla odchodzących pracowników – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w YAPP. 
 
Zwolnienia grupowe w Yazaki rozpoczną się 20 lipca. Procedura potrwa do końca października. W zdecydowanej większości redukcja dotknie pracowników produkcyjnych. Jak tłumaczy Katarzyna Grabowska, jako przyczyny zwolnień pracodawca podał zamiar częściowej automatyzacji produkcji oraz utratę zamówień na wiązki do Fiata 500 – Na obszarze Fiata była zatrudniona ok. połowa pracowników produkcyjnych – wskazuje przewodnicząca. 
 
Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym przez związki zawodowe z pracodawcą osoby objęte zwolnieniami grupowymi dostaną dodatkową – oprócz ustawowej – odprawę uzależnioną od stażu pracy. Będzie ona wynosić równowartość 3 miesięcznych pensji w przypadku pracowników zatrudnionych w firmie krócej niż 2 lata. Sześciokrotność wynagrodzenia w przypadku osób pracujących w Yazaki od 2 do 8 lat oraz równowartość dziewięciu pensji dla pracowników z najdłuższym stażem pracy. –  Wysokość odpraw będzie wyliczana, jak urlop wypoczynkowy, czyli bardziej korzystnie dla pracowników. Uzgodniliśmy też, że w trakcie typowania pracowników do zwolnienia będzie brana pod uwagę również ich sytuacja życiowa i rodzinna – wyjaśnia Katarzyna Grabowska. 
 
W Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie obecnie zatrudnionych jest ok. 1300 pracowników. 
 
łk
źródło foto: facebook.com/Yazaki Poland
 

Dodaj komentarz