Solidar Śląsko Dąbrow

Z gwarancjami weszli do JSW

10 lat gwarancji zatrudnienia i akcje dla wszystkich pracowników – to najważniejsze zasady, na jakich Kombinat Koksochemiczny Zabrze wszedł w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Włączenie 85 proc. akcji KK Zabrze do grupy kapitałowej JSW nastąpiło tuż przed giełdowym debiutem spółki.

Przejęcie kombinatu przez JSW poprzedziły trwające 4 lata, bardzo trudne, ale rzeczowe negocjacje. – Od początku domagałam się określenia wszystkich warunków przejęcia – podkreśla Irena Przybysz, przewodnicząca Solidarności w KK Zabrze. Dzięki jej determinacji w maju zarządy JSW i KK Zabrze podpisały porozumienie o dziesięcioletnich gwarancjach zatrudnienia dla pracowników kombinatu, utrzymaniu wszystkich zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz pakietu socjalnego. – Jestem przekonana, że gdybym z uporem nie zabiegała o te wszystkie zapisy, to dzisiaj wchodzilibyśmy na giełdę bez gwarancji pracowniczych – podkreśla Przybysz

Dodatkowo wszyscy pracownicy mają prawo do 15 proc. akcji i możliwość zamiany akcji KK Zabrze na akcje JSW. Decyzja w tej sprawie należy do każdego pracownika indywidualnie. Załoga kombinatu miała również możliwość zakupu 75 akcji przed debiutem. Natomiast wciąż otwarta została sprawa utrzymania inwestycji, o co Solidarność też zabiegała. – Mam nadzieję, że nie przepadniemy w JSW i nadal będziemy się rozwijać – dodaje Irena Przybysz.

Kombinat Koksochemiczny Zabrze zatrudnia ponad 1000 osób i posiada 12 proc. rynku w Polsce. W jego skład wchodzą koksownie: Jadwiga w Zabrzu, Radlin i Dębieńsko.

Dodaj komentarz