Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrosną najniższe wynagrodzenia w Poczcie Polskiej

Pracownicy Poczty Polskiej, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż 2,5 tys. zł, otrzymają wyrównania do tej kwoty. Podwyżki wejdą w życie 1 listopada – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego 9 października przez Solidarność działającą w Poczcie Polskiej z zarządem firmy.
 
Z informacji przekazywanych przez pracodawcę wynika, że podwyżkę otrzyma 7,5 tysiąca zatrudnionych. – To porozumienie pozwoli na ustabilizowanie zatrudnienia. Duża rotacja jest jednym z naszych największych problemów. Pracowników w firmie mogą zatrzymać tylko wyższe zarobki, a po 1 listopada wynagrodzenia zasadnicze w Poczcie Polskiej nie będą mogły być niższe niż 2,5 tys. zł brutto. Do tego dochodzą pochodne takie jak premia miesięczna czy dodatek za wysługę lat, w sumie średnio ok. 200 zł – mówi Regina Samek, przewodnicząca Solidarności w Poczcie Polskiej w Zabrzu.
 
– Wyrównania otrzymają m.in. listonosze i pracownicy okienek pocztowych. Cieszymy, że choć małymi krokami, to jednak systematycznie rosną płace w Poczcie Polskiej – dodaje Danuta Dyszy, przewodnicząca Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Chorzowie. Zaznacza, że niespełna trzy miesiące temu, 20 lipca związkowcy podpisali z pracodawcą porozumienie, dzięki któremu podwyżkę płac zasadniczych w wysokości 170 zł brutto dostało 95 proc. spośród 77 tys. pracowników firmy.
 
Jeden z zapisów porozumienia z 9 października stanowi również, że jeżeli sytuacja ekonomiczno-finansowa Poczty Polskiej na to pozwoli, po 20 listopada pracownikom zostanie wypłacona jednorazowa nagroda. Jej wysokość zostanie uzgodniona ze stroną społeczną. 
 
aga
 

Dodaj komentarz