Solidar Śląsko Dąbrow

W przyszłym tygodniu masówki w Kompanii Węglowej

Od 7 września we wszystkich kopalniach Kompanii Węglowej prowadzone będą masówki informacyjne dla załóg. W kopalniach i zakładach KW reaktywowane są komitety protestacyjno-strajkowe.

– W części kopalń masówki zostaną przeprowadzone 7 września, w pozostałych zostaną zorganizowane w kolejnych dniach. Masówki będą prowadzone na wszystkich zmianach wydobywczych. Będziemy informować górników o sytuacji, w jakiej znajduje się polskie górnictwo i o stanie realizacji przez stronę rządową porozumienia zawartego 17 stycznia. Będziemy również rozmawiać o planach dalszych działań protestacyjnych – mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

Zgodnie ze styczniowym porozumieniem zawartym między przedstawicielami górniczych central związkowych i stroną rządową do końca września powinna powstać Nowa Kompania Węglowa. Termin ten wydaje się jednak być coraz mniej realny. – Ze zobowiązań zawartych w porozumieniu wywiązały się tylko związki zawodowe i częściowo zarządy spółek węglowych. Rząd z premier Ewą Kopacz na czele oszukał górników i całe społeczeństwo naszego regionu. Nic nie wskazuje na to, aby Nowa Kompania Węglowa miała powstać w wyznaczonym terminie. Wciąż nie ma inwestora dla kopalni Brzeszcze i Makoszowy- podkreśla szef górniczej Solidarności.

25 sierpnia Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjął decyzję o wznowieniu akcji protestacyjnych. Przedstawiciele MKPS poinformowali, że nie zamierzają już rozmawiać z rządem. Domagają się jednak realizacji zapisów styczniowego porozumienia.

Zgodnie z ustaleniami MKPS we wrześniu przeprowadzona zostanie akcja protestacyjno-informacyjna skierowana do społeczeństwa. W październiku rozpocznie się pogotowie strajkowe we wszystkich spółkach górniczych i prawdopodobnie także w innych branżach w naszym regionie. Również w październiku ma zostać zorganizowana akcja protestacyjna w Warszawie, jednak decyzje w sprawie dokładnego terminu i charakteru protestu nie zostały jeszcze podjęte.

łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.