Solidar Śląsko Dąbrow

Ulgi dla przemysłu potrzebne jak najszybciej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zaapelowała do rządu o jak najszybsze wprowadzenie systemu wsparcia dla hutnictwa i innych branż przemysłu energochłonnego. W ocenie WRDS sytuacja wielu przedsiębiorstw tego sektora jest obecnie krytyczna.

WRDS chce, aby instrumenty wsparcia zostały przyjęte jeszcze przed upływem obecnej kadencji parlamentu. W ocenie Rady dalsza zwłoka w tym zakresie może zagrozić funkcjonowaniu przedsiębiorstw energochłonnych, których największa koncentracja w skali kraju występuje właśnie w województwie śląskim.

O wprowadzenie systemu wsparcia dla branż energochłonnych na wzór rozwiązań funkcjonujących w zachodnich krajach Unii Europejskiej pracodawcy i związki zawodowe działające w sektorze energochłonnym dopominają się od lat. Wskazują, że takie wsparcie jest konieczne ze względu na coraz większe koszty dla przemysłu wynikające z unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. – Twierdzenie, że ta polityka wykończy polski przemysł, to już nie prognoza, ale realny i niepodważalny fakt. To już się dzieje. Najlepszym tego przykładem jest decyzja koncernu ArcelorMittal z początku maja o wygaszeniu wielkiego pieca w krakowskiej hucie – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Już na początku 2016 roku śląska WRDS przyjęła stanowisko zawierające gotowe rozwiązania legislacyjne dotyczące obniżenia kosztów energii elektrycznej dla przemysłu. Kilka miesięcy później propozycje zostały powtórzone w uchwale strony pracowników i pracodawców krajowej Rady Dialogu Społecznego. Choć od przyjęcia uchwały RDS minęły już ponad 3 lata, proces legislacyjny projektu ustawy o wsparciu dla branż energochłonnych wciąż nie został rozpoczęty.

Proponowane w uchwale RDS rozwiązania dotyczą m.in rozszerzenia ulg w obciążeniach regulacyjnych ponoszonych przez przemysł w związku z unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Wśród rekomendowanych rozwiązań znajduje się też m.in. utworzenie systemu rekompensat na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do emisji CO2.

ŁK
źródło foto: pxhere.com/CC0

Dodaj komentarz