Solidar Śląsko Dąbrow

Skromne obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek

Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z udziałem ograniczonej liczby osób, które otrzymały zaproszenia oraz indywidualne składanie kwiatów pod Pomnikiem-Krzyżem – tak będą wyglądały obchody 39. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Powodem są obostrzenia związane z pandemią Covid-19.
Msza św. w Archikatedrze w intencji górników poległych podczas pacyfikacji kopalni Wujek odprawiona zostanie o godz. 10.00. Nabożeństwu przewodniczyć będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Zostaliśmy zmuszeni do zmiany wcześniejszych planów i uroczystości będą miały inny przebieg niż dotychczas. Ze względów sanitarnych nie byłoby możliwe odprawienie mszy św. w kościele przy ul. Pięknej, w którym może się pomieścić tylko kilkadziesiąt osób – mówi Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi udział we mszy św. wezmą tylko osoby, które otrzymały zaproszenia, wśród nich rodziny zamordowanych górników. W tym roku nie odbędą się również tradycyjne uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem, ale będzie możliwość indywidualnego składania kwiatów. Od godz. 9.00 do 19.00 przy pomniku wystawiona zostanie warta honorowa, a o pełnych godzinach będą zapalane znicze. – Kościół przy ul. Pięknej także zostanie otwarty. Kto będzie chciał, będzie mógł do niego podejść, żeby się pomodlić – dodaje Krzysztof Pluszczyk.
W związku z pandemią zrezygnowano także z uroczystości, które do tej pory odbywały się w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia, którzy nieśli pomoc rannym górnikom, złożą prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Tomasz Kajor, dyrektor CSK oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć” i uczelnianej „S”.  – Swoją obecnością i modlitwą przywołujemy pamięć o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy zdali trudny egzamin z wykonywania swoich obowiązków – mówi prof. Grzegorz Opala, przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, organizatora tej uroczystości.
14 grudnia w Bieruniu upamiętniono górników kopalni Piast, którzy przez dwa tygodnie strajkowali pod ziemią przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W podziemnym proteście wzięło wówczas udział 2 tys. osób. Msza św. w ich intencji odprawiona została w kościele pw. św. Barbary. Po nabożeństwie w świątyni odsłonięta została tablica upamiętniająca uczestników protestu. Napisano na niej: „W hołdzie załodze KWK Piast za solidarne przeciwstawienie się strajkiem od 14 do 28 grudnia 1981 roku stanowi wojennemu”.
W liście skierowanym do uczestników uroczystości przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podkreślił, że strajk w kopalni Piast był nie tylko najdłuższym protestem Grudnia 1981 r., ale do dziś pozostaje prawdopodobnie jednym z najdłuższych podziemnych strajków na świecie. – Bezkompromisowy opór górników wobec zbrodniczych działań władz PRL był i pozostaje do dzisiaj wzorem odwagi i patriotyzmu. Przypomina, że „być zwyciężonym, lecz nie ulec, to zwycięstwo” – zaznaczył szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
Dzień wcześniej, 13 grudnia, symboliczne obchody odbyły się w Zabrzu-Zaborzu. W kościele pw. św. Jadwigi odprawiona została msza św. w intencji internowanych w stanie wojennym. Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podkreśla, że uroczystości były bardzo skromne, wzięła w nich udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiciele Rady Miasta, śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” i górniczej „S”. Uczestnicy nabożeństwa indywidualnie składali kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci internowanych, która znajduje się w pobliżu świątyni. – Msza była transmitowana na stronie parafii, osoby, które nie mogły wziąć udziału w uroczystości, miały możliwość obejrzenia jej w internecie – mówi Eugeniusz Karasiński.
aga

Dodaj komentarz