Solidar Śląsko Dąbrow

Protest przed sądem w Siemianowicach

8 lutego 2012 roku o godzinie 14.00 przed Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chorzowskiej 14 odbędzie się protest przeciwko reorganizacji sądownictwa powszechnego.

W efekcie zmian planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na terenie całej Polski zlikwidowanych może zostać 115 sądów rejonowych. Zdaniem związkowców, jedną z placówek zagrożonych likwidacją jest właśnie Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.

Akcja „Ręce precz od sądów” ma charakter ogólnopolski. Jej organizatorem jest Międzyregionalna Sekcja NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.

Projekt reorganizacji jest jeszcze w fazie przygotowań, ale po jego wstępnej analizie stwierdziliśmy, że jedynym kryterium jakie zostało przyjęte, jest liczba sędziów orzeczników w danej placówce. Naszym zdaniem Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma żadnego pomysłu na przeprowadzenie zmian, a projekt przygotowywany jest na kolanie i w pośpiechu – mówi Waldemar Urbanowicz, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.

Zdaniem związkowców, skala reorganizacji jest nie do przyjęcia. Likwidacja 115 sądów rejonowych oznacza zmniejszenie ich liczby o ponad połowę, co wpłynie na spowolnienie orzecznictwa i wielu ludziom, zwłaszcza z małych miejscowości, utrudni dojazd do właściwej placówki.

Urbanowicz podkreśla, że na temat reorganizacji minister sprawiedliwości nie chce rozmawiać ani ze związkowcami, ani z pracownikami sądów zagrożonych likwidacją. – Obawiamy się redukcji zatrudnienia, jednak na wszystkie zapytania dotyczące sytuacji pracowników sądów zagrożonych likwidacją, dostajemy lakoniczne odpowiedzi – dodaje Urbanowicz.

15 lutego ma dojść do spotkania strony związkowej z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie rozmów związkowcy zwrócą się do szefa resortu o zaniechanie reorganizacji. Jeżeli ministerstwo nie wycofa się ze swoich planów, podobne pikiety zorganizowane zostaną przed kolejnymi sądami zagrożonymi likwidacją.

Dodaj komentarz