Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy pyrzowickiego lotniska dostaną podwyżki

O 16 proc. wzrosną od 1 stycznia przyszłego roku płace zasadnicze pracowników Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. W przeliczeniu na etat podwyżka wyniesie średnio 850 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń to efekt negocjacji przeprowadzonych z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 4 listopada.

Ponadto związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że osoby najmniej zarabiające, czyli takie, których miesięczne stawki są niższe niż 4200 zł brutto, dostaną dodatkowo 100 zł podwyżki. – To nie jest złe porozumienie, ale liczyliśmy na nieco więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników najgorzej zarabiających, którzy najmocniej odczuwają skutki inflacji – mówi Arkadiusz Derebisz, przewodniczący „Solidarności” w GTL.

Jeden z zapisów dokumentu dotyczy utrzymania korzystniejszych zasad wypłacania premii. Pracownicy spółki będą ją otrzymywali co miesiąc, a nie raz na kwartał, jak to było w poprzednich latach. Jak wyjaśnia Arkadiusz Derebisz, premia stanowi ok. 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia każdego pracownika. – Wypłata premii co miesiąc, a nie raz na kwartał znacznie ułatwia pospinanie domowych budżetów. Przy tak wysokiej inflacji pieniądze są potrzebne na bieżąco – dodaje.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze obsługuje Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach. Spółka zatrudnia ponad 400 osób. Są to pracownicy administracji, obsługi lotniskowej oraz służby ochrony lotniska.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Paperplanes91/CC BY-SA 4.0