Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Huty Pokój będą protestować przed siedzibą zakładu

12 października pracownicy Huty Pokój będą protestować przed siedzibą zakładu w Rudzie Śląskiej. Powody akcji protestacyjnej to trudna sytuacja spółki Huta Pokój Konstrukcje oraz nierealizowanie obietnic złożonych pracownikom firmy przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Demonstracja jest organizowana przez dwa związki zawodowe działające w spółkach Huty Pokój: NSZZ „Solidarność” oraz WZZ Sierpień 80. Pikieta rozpocznie się o godz. 14.00 przed bramą nr 1 rudzkiej huty (Piotra Niedurnego 56). Główną przyczyną protestu jest pogarszająca się kondycja spółki Huta Pokój Konstrukcje. W ocenie związkowców winę za problemy tego zakładu ponosi jego właściciel, czyli Grupa Kapitałowa Węglokoks. – Huta Pokój Konstrukcje pracuje pełną parą. Realizuje kontrakty, ale zyski bierze dla siebie Węglokoks – mówi Joachim Kuchta, szef „Solidarności” działającej w spółkach Huty Pokój.

Niezadowolenie wśród pracowników huty powoduje również brak realizacji obietnic dotyczących przyszłości zakładu złożonych przez wicepremiera Jacka Sasina. W sierpniu tego roku szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiedział, że na terenie Huty Pokój powstanie nowoczesna stalownia o zdolności produkcyjnej 1 mln ton stali rocznie. Przewidywana wartość inwestycji ma wynieść 5 mld zł. Do spółek hutniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks miały też zostać skierowane środki na dokapitalizowanie w wysokości 560 mln zł. – Ani w jednej, ani w drugiej z tych kwestii nic się nie dziej. Co więcej, docierają do nas pogłoski, że nawet jeśli stalownia powstanie, to nie w Rudzie Śląskiej, ale w innej lokalizacji – wskazuje Joachim Kuchta.

Część hutniczą Grupy Kapitałowej Węglokoks stanowią Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Batory w Chorzowie, a także trzy spółki w Rudzie Śląskiej: Huta Pokój, Huta Pokój Konstrukcje oraz Huta Pokój Profile. Rudzkie zakłady łącznie zatrudniają ponad 700 pracowników. Kolejne kilkaset osób pracuje w spółkach kooperujących.

łk