Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienia w katowickim Bombardierze i chorzowskim Alstomie

Reprezentanci pracodawcy i „Solidarności” działającej w Alstom ZWUS w Katowicach, dawnym Bombardierze, podpisali 29 sierpnia porozumienie gwarantujące pracownikom utrzymanie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Tego dnia, analogiczne porozumienie między stroną społeczną i pracodawcą zostało podpisane także w firmie Alstom Konstal w Chorzowie.

To kolejny etap związany z przejęciem kanadyjskiego Bombardiera przez francuski Alstom. Proces został zakończony w styczniu 2021 roku. Nowy podmiot o nazwie Alstom Polska ma zacząć działalność w najbliższych dniach, a poszczególne zakłady staną się jego oddziałami.

Zgodnie z zapisami porozumień zawartych przez związkowców z pracodawcami pracownicy tych zakładów przejdą do Alstom Polska na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy. – Zagwarantowaliśmy utrzymanie dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracownicy nie muszą się obawiać, że pracodawca wprowadzi rozwiązania, które będą mniej korzystne od tych, które mają teraz – mówi Andrzej Stachura, przewodniczący „Solidarności” w Alstom ZWUS. – Najważniejsze, że wszystkie zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostaną utrzymane. Ponadto, w porozumieniu znalazły się gwarancje zatrudnienia. Wprawdzie pracodawca już wcześniej deklarował, że nie planuje zwolnień, ale teraz mamy to na piśmie – dodaje Małgorzata Zdrzałek, przewodnicząca „Solidarności ” w Alstom Konstal w Chorzowie.

W wyniku przejęcia Bombardiera przez Alstom powstał jeden z największych producentów taboru szynowego na świecie. Koncern posiada zakłady m.in. w Katowicach, Chorzowie, Warszawie i we Wrocławiu. W sumie w Polsce zatrudnia ok. 4 tys. pracowników.

aga
źródło foto: materiały prasowe Alstom Konstal