Solidar Śląsko Dąbrow

Piotr Duda: Nie ma naszej zgody na tego typu „żarty”

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wydał oświadczenie, w którym skrytykował prowadzących audycję „Dej suchara” w Radia Zet za wygłaszane na antenie żarty z bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podkreślił, że „Solidarność” czuje się strażnikiem pamięci o swoim patronie, bł. ks Jerzym Popiełuszce. Zażądał przeprosin.

– Trudno zrozumieć, jak można z postaci męczennika, który oddał życie nie tylko za Wiarę, ale również za Niepodległość i Wolność, szydzić tak, jak zrobili to dziennikarze Radia Zet Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz w audycji „Dej suchara”, która została ostatnio przypomniana przez internautów w mediach społecznościowych. Gdyby nie ludzie tacy jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, osoby takie jak wyżej wymienieni dziennikarze Radia Zet, nawet jeśli pracowałyby w mediach, zastanawiałyby się zapewne, czy wolno im użyć w tekście, czy w audycji nazwiska „Jaruzelski” – napisał w oświadczeniu szef Komisji Krajowej.

– Gdyby żył bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kończyłby w tym roku 77 lat i byłby zapewne jednym z największych autorytetów moralnych współczesnej Polski. Jednak komunistyczni mordercy zdecydowali inaczej – podkreślił Piotr Duda.

Przypomniał, że 25 sierpnia 2014 roku Watykan ustanowił Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem NSZZ „Solidarność”. – To my, „Solidarność”, czujemy się strażnikiem pamięci o księdzu Jerzym. O Jego dobre imię walczyliśmy zawsze. Robimy to również teraz, w roku 2024, który został ogłoszony przez ubiegłoroczny Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Rokiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mamy również moralne prawo do oceny i krytyki opisanego wyżej i każdego następnego podobnego „wybryku” dziennikarzy – czytamy w oświadczeniu przewodniczącego związku

– Męczeństwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki stanowi dziś fundament wolnej Polski.(…) I zawsze będzie stanowiło fundament, na którym zbudowana została „Solidarność”, do etosu której odwołują się podobno również obecne elity medialne. Dlatego nie ma naszej zgody na tego typu „żarty” wykraczające poza najbardziej liberalnie nakreślone granice człowieczeństwa. Barbarzyńskie „wybryki” ujawniające rzeczywistą naturę „uśmiechniętych elit”. I dlatego żądamy przeprosin na antenie Radia Zet oraz wyciągnięcia z tej sytuacji wniosków na przyszłość – podkreślił w oświadczeniu przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

oprac. ny

19 października 2024 roku minie 40. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej „Solidarności” został zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Posługę pełnił w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Zajmował się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. Ostatnią jego parafią była parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z robotnikami i „Solidarnością” oraz celebrował comiesięczne Msze święte za Ojczyznę. W czasie stanu wojennego ks. Jerzy występował w obronie internowanych. Za swoją działalność był nękany przez SB. Pracę duszpasterską opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

19 października 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko wracając z Bydgoszczy do Warszawy został zatrzymany przez członków Grupy „D” Departamentu IV MSW: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego. Byli przebrani w mundury milicjantów z drogówki. Przed śmiercią kapłan był bestialsko torturowany. Jego ciało, obciążone workami z kamieniami oprawcy wrzucili do Wisły. O wyłowieniu ks. Jerzego poinformowano 30 października w Dzienniku Telewizyjnym. Pogrzeb kapłana odbył się 3 listopada na warszawskim Żoliborzu. Zgromadził wielotysięczne tłumy.

W lutym 1997 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. 6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a w 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”.