Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy w ArcelorMittal Poland

W ArcelorMittal Poland uzgodniono treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Poprzedni układ został w ubiegłym roku wypowiedziany przez pracodawcę bez podania przyczyny. – W trakcie negocjacji udało nam się obronić wynagrodzenia pracowników. Nie mamy jednak powodów do euforii – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

W ArcelorMittal Poland uzgodniono treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Poprzedni układ został w ubiegłym roku wypowiedziany przez pracodawcę bez podania przyczyny. – W trakcie negocjacji udało nam się obronić wynagrodzenia pracowników. Nie mamy jednak powodów do euforii – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

29 maja ubiegłego roku zarząd ArcelorMittal Poland poinformował związki zawodowe o jednostronnym wypowiedzeniu ZUZP. Decyzja władz koncernu wywołała oburzenie wśród pracowników. Jak wskazywali wówczas związkowcy, w ich ocenie pracodawca wykorzystał pandemię do pozbawienia pracowników ich uprawnień zapisanych w układzie zbiorowym.

Wraz z wypowiedzeniem ZUZP zarząd spółki przekazał stronie społecznej propozycję nowego układu. – Gdybyśmy zaakceptowali tamten dokument, oznaczałoby to spadek wynagrodzeń pracowników o ok. 30-40 proc. – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej. – W wyniku trwających wiele miesięcy niezwykle ciężkich negocjacji, dodatkowo utrudnionych przez pandemię, udało nam się wynegocjować takie zapisy nowego ZUZP, że pracownicy nie stracą na wynagrodzeniach. Nadal uważamy jednak, że postępowanie pracodawcy było skrajnie niewłaściwe i nieetyczne – zaznacza Lech Majchrzak.

Po wypowiedzeniu układu zbiorowego, związkowcy i pracodawca mieli rok na uzgodnienie nowego dokumentu. Jeśliby się to nie udało, pracownicy zostaliby z niczym. Termin upływał wraz z końcem maja.

W nowym ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland znalazło się wiele nowych rozwiązań korzystnych dla pracowników. Wśród nich można wymienić m.in. zwiększenie do 120 proc. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, waloryzację części dodatków, czy wprowadzenie dodatku mentorskiego. – To był nasz postulat od wielu lat. Pracownicy, którzy przekazują swoją wiedzę i umiejętności nowo zatrudnionym osobom, będą dostawać 300 zł dodatku. Kwota ta będzie co roku waloryzowana – mówi Lech Majchrzak.

Zdecydowanie mniej korzystne niż dotychczas będą za to zapisy dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych w AMP. „Jubilaty” zostaną zlikwidowane w zamian za zwiększenie składki podstawowej odprowadzanej przez pracodawcę na Pracowniczy Program Emerytalny. Z kolei odprawy zostaną ograniczone do wysokości przewidzianej w Kodeksie pracy. – Zdołaliśmy wynegocjować okresy przejściowe. Oba świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 10 lat. To jedyne, co było możliwe do uzyskania w tych niezwykle trudnych warunkach – zaznacza Majchrzak.

Procedura podpisywania nowego ZUZP w ArcelorMittal Poland rozpoczęła się 18 maja, a zakończy 21 maja. W tych dniach nastąpi również formalne podpisanie porozumienia płacowego w koncernie na 2021 rok. Zgodnie z jego zapisami wynagrodzenia zasadnicze wzrosną średnio o 200 zł brutto, z czego 130 zł to kwota gwarantowana dla każdego pracownika. – Oprócz tego pracownicy otrzymają nagrody, których minimalna wysokość wyniesie łącznie 1500 zł, a w przypadku osiągnięcia odpowiednich wyników EBIDTA nagrody będą wyższe i wyniosą maksymalnie 2280 zł – wyjaśnia wiceprzewodniczący.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. W skład spółki wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Łącznie AMP zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Kolejne ok. 3 tys. osób pracuje w spółkach zależnych.

łk
źródło foto: poland.arcelormittal.com