Solidar Śląsko Dąbrow

Niezły rok dla pracowników branży automotive

Rok 2015 był lepszy dla pracowników zakładów motoryzacyjnych niż lata poprzednie. W wielu firmach z tej branży Solidarności udało się wywalczyć podwyżki wynagrodzeń i poprawę warunków pracy.

Tylko w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa 57 firm z branży automotive. Obok wielkich fabryk Opla i Fiata, zatrudniających po kilka tysięcy pracowników, są to mniejsze zakłady produkujące podzespoły i komponenty samochodowe. Ponadto w KSSE oraz poza nią działa co najmniej kilkanaście zakładów, których całość lub część produkcji trafia do przemysłu motoryzacyjnego.

W gliwickim General Motors Manufacturing Poland 2015 rok zaczął się od ponownego uruchomienia trzeciej zmiany w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia produkcji Astry piątej generacji. W połowie roku w zakładzie wybuchł konflikt w związku z jednostronnym wprowadzeniem przez pracodawcę zmian w regulaminie pracy polegających m.in. na wdrożeniu sześciodniowego tygodnia pracy dla kolejnych grup pracowników. Pod koniec lipca gliwicki zakład został oflagowany, a działające w nim organizacje związkowe zapowiedziały zaostrzenie akcji protestacyjnej do strajku włącznie, jeżeli zarząd nie spełni ich postulatów. 6 sierpnia związkowcy i zarząd GMMP podpisali porozumienie kończące trwający w zakładzie spór zbiorowy. Zgodnie z jego zapisami zarząd m.in. wycofał się z niekorzystnych dla pracowników zmian.

Od 1 stycznia 2016 roku na mocy wieloletniego porozumienia płacowego,  które obowiązuje w GMMP, stawki zasadnicze pracowników fabryki wzrosły o 3,5 proc. – Automatycznie, w takim samym stopniu wzrosły także wszystkie składniki wynagrodzenia naliczane od płacy zasadniczej. Dodatkowo w 2016 roku zaplanowana jest wypłata dwóch jednorazowych bonusów. W styczniu  przewidziana jest premia za wykonanie planu produkcyjnego w tym roku w wysokości 500 zł, natomiast w październiku 1000 zł premii za wdrożenie produkcji nowego modelu – mówi Mariusz Król, przewodniczący Solidarności w General Motors Manufacturong Poland.

W tyskiej fabryce Fiata, drugim obok gliwickiego Opla największym zakładzie motoryzacyjnym w naszym regionie, ubiegły rok to przede wszystkim pierwsze od kilku lat zbiorowe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Pensje załogi fabryki wzrosły w lipcu o 130 zł z wyrównaniem od początku roku. Kwota podwyżki była znacznie niższa od tej postulowanej przez zakładową Solidarność, która domagała się wzrostu wynagrodzeń w wysokości 500 zł.

W 2015 roku rosły również wynagrodzenia w mniejszych zakładach z branży motoryzacyjnej, zajmujących się produkcją podzespołów samochodowych. W firmach, w których działa Solidarność, związkowcy skutecznie negocjowali z pracodawcami podwyżki płac. Tak było m.in. w tyskich spółkach Denso Thermal Systems Polska i Maflow, czy w Johnson Electric i Ficcomirrors w Dąbrowie Górniczej. Pensje pracowników Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie rosły w 2015 roku dwukrotnie. W styczniu pracownicy dostali podwyżkę w wysokości 100 zł brutto a w lipcu kolejne 70 zł brutto. Ponadto w ubiegłym roku Solidarności z Yazaki udało się wynegocjować z zarządem firmy objęcie pracowników prywatnym pakietem medycznym, a także skrócić okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w firmie z czterech do jednego miesiąca.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:pixabay.com

 

Dodaj komentarz