Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa

15 lutego przedstawiciele pracodawcy i strony związkowej podpisali porozumienie płacowe kończące trwający od ponad tygodnia strajk w Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Kompromis udało się osiągnąć podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.
 
 – Dzięki Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego udało się skłonić pracodawcę do rozmów i doprowadzić do zakończenia strajku. Podpisane przez nas porozumienie jest  kompromisem. Pracownicy liczyli na podwyżki w tej wysokości, ale mieli nadzieję, że wejdą one w życie szybciej – powiedział po zakończeniu WRDS Witold Siwek, szef Solidarności w zawierciańskiej odlewni.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia stawki godzinowe pracowników fizycznych Odlewni Żeliwa wzrosną o 2,50 zł brutto. Pierwszą część podwyżki w wysokości 1,50 zł pracownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za luty, ale z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Z kolei najpóźniej 1 kwietnia 2018 roku stawki godzinowe pracowników fizycznych podniesione zostaną średnio o 1 zl. Do wzrostu płac wliczone zostaną regulacje płacowe, które w styczniu jednostronne wprowadził pracodawca. Wówczas część pracowników otrzymała podwyżki w wysokości złotówki lub 50 groszy za godzinę.
 
Podczas posiedzenia WRDS strony uzgodniły, że podwyżką nie zostaną objęci pracownicy, którzy zarabiają na rękę 2500 zł bez godzin nadliczbowych. – Wyłączenie tych pracowników 
jest ustępstwem z naszej strony, ale trzeba pamiętać, że zdecydowana większość załogi zarabia ok. 2300 zł brutto. Dzięki temu porozumieniu wzrosną zarobki tych pracowników, którzy mają najmniej – dodał Witold Siwek.
 
Kolejny punkt porozumienia dotyczy wznowienia negocjacji płacowych w firmie dotyczących drugiej części podwyżki zapisanej w porozumieniu. Rozmowy mają się rozpocząć w grudniu tego roku. Mają one dotyczyć możliwości podniesienia drugiej części podwyżki i wprowadzenia jej przed zapisanym w porozumieniu terminem, czyli wcześniej niż 1 kwietnia 2018 roku. W podpisanym 15 lutego porozumieniu pracodawca zobowiązał się również, że nie wyciągnie żadnych negatywnych konsekwencji wobec pracowników, którzy przystąpili do strajku. 
 
Posiedzenie WRDS poświęcone dramatycznej sytuacji w zawierciańskiej odlewni 
zwołane zostało w trybie pilnym na prośbę Komitetu Strajkowego działającego w tym zakładzie. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz prezes zarządu spółki Jarosław Gronowski. – Rozmowy były bardzo trudne, ponieważ od początku strajku po obu stronach narastały emocje. Dziękuję obu stronom za wykazanie dobrej woli
– powiedział po zakończeniu rozmów przewodniczący WRDS Marek Zychla.
 
– To porozumienie jest oczywiście kompromisem, spełnienie postulatów płacowych pracowników odlewni zostało rozłożone w czasie, ale okazało się, że można rozmawiać i gdyby wcześniej była wola dialogu, to do tego strajku wcale nie musiało dojść. Zdesperowani pracownicy po prostu w pewnym momencie poczuli, że nie mają już innego wyjścia. Dobrze jednak, że w końcu doszło do zawarcia porozumienia. Śląsko-dąbrowska Solidarność przez
cały czas trwania strajku podejmowała wysiłki, aby doprowadzić do konstruktywnych rozmów zarządu firmy z załogą i konflikt rozwiązać. W końcu to się udało. Cieszę się, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego po raz kolejny wywiązała się ze swojego zadania – powiedział po podpisaniu porozumienia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
 
Strajk w odlewni rozpoczął się 6 lutego. Przystąpili do niego pracownicy wydziałów mechanicznego, odlewni i żarzalni. Swoje obowiązki wykonywały wyłącznie osoby odpowiedzialne za pracę maszyn i urządzeń oraz utrzymanie procesów technologicznych.
 
7 lutego przed zakładem zorganizowana została pikieta. Wzięło w niej udział ok. 300 osób. Strajkujących pracowników odlewni wsparli mieszkańcy powiatu zawierciańskiego oraz związkowcy z Solidarności z Katowic, Sosnowca i Tarnowskich Gór.
 
Spór zbiorowy na tle płacowym rozpoczął się w firmie we wrześniu ubiegłego roku. 
Wszczęły go dwa spośród trzech związków zawodowych działających w zakładzie: Solidarność i NSZZ Pracowników Odlewni Żeliwa S.A. Podczas negocjacji prowadzonych przez związki z pracodawcą oraz rozmów z udziałem mediatora nie udało się osiągnąć porozumienia. W przeprowadzonym w styczniu referendum pracownicy opowiedzieli się za rozpoczęciem strajku.
 
W odlewni zatrudnionych jest ponad 550 pracowników. Zakład produkuje złączki żeliwne do centralnego ogrzewania
 
Agnieszka Konieczny
 

Dodaj komentarz