Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarantowane co najmniej 450 zł brutto

O 4 proc., ale nie mniej niż o 450 zł brutto wzrosną od kwietnia wynagrodzenia zasadnicze pracowników katowickiego oddziału firmy Alstom Polska. Podwyżka to efekt starań związków zawodowych. Podwyżka stawek zasadniczych spowoduje wzrost pochodnych od wynagrodzenia.

– Każdy pracownik będzie mógł wybrać takie rozwiązanie, jakie będzie dla niego korzystne. Dla części będzie to podwyżka kwotowa, dla innych lepsza będzie podwyżka procentowa – mówi Andrzej Stachura, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. – Cieszymy się, że wynegocjowaliśmy gwarantowaną kwotę podwyżki. Nie było to łatwe, bo początkowe propozycje pracodawcy były zdecydowanie mniej korzystne dla pracowników – zaznacza szef „S” w spółce.

W Alstom Polska S.A. oddział Katowice, czyli dawnym Bombardierze, zatrudnionych jest blisko 990 pracowników. Firma produkuje systemy oraz urządzenia sterowania i zabezpieczania ruchu kolejowego.

ak
źródło foto:freepik.com