Solidar Śląsko Dąbrow

Falstart konsultacji programu naprawczego Kompanii

Zarząd Kompanii Węglowej miał we wtorek 2 września rozpocząć konsultacje planu naprawczego spółki  ze związkami zawodowymi. – Zamiast startu konsultacji, mieliśmy falstart. Rozmowy trwały wiele godzin, ale faktyczne konsultacje się nie rozpoczęły, bo plan, który nam dzisiaj zaprezentowano, w wielu zasadniczych elementach różni się od dokumentu, który przekazano związkom zawodowym i Radzie Pracowników w połowie sierpnia – poinformował Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności.

Już na samym początku rozmów atmosfera była gorąca, bo tuż przed spotkaniem przedstawiciele związków zawodowych otrzymali informację, że prezes Kompanii rozesłał do dyrektorów kopalń spółki pismo, w którym nakazał począwszy od sierpnia aż do końca roku ograniczyć o 50 proc. premie wszystkim pracownikom administracyjnym. – Takie postępowanie prezesa łamie  ustawę o związkach zawodowych, łamie obowiązujące w Kompanii porozumienia i regulaminy. Zażądaliśmy wyjaśnień i natychmiastowego wycofania się z tej decyzji – powiedział Jarosław Grzesik.

Ogłoszona została przerwa w spotkaniu, a prezes udał się na konsultacje z prawnikami. – Po przerwie poinformował, że ma dwie rozbieżne opinie prawników na temat tego, czy taka decyzja jest zgodna z prawem. Powiedział, że wobec tego potrzebuje więcej czasu na konsultacje i do piątku poinformuje stronę społeczną, czy się wycofuje z decyzji o obcięciu premii, czy też nie – dodał Grzesik.

Po zapowiedzi prezesa rozpoczęto prezentację „Programu naprawczego spółki na lata 2014 – 2020”. – Już na pierwszym slajdach zobaczyliśmy, że to, co nam prezes przedstawia, ma się nijak do przyjętego uchwałą zarządu planu naprawczego, który przekazano związkom zawodowym i Radzie Pracowników w połowie sierpnia. W pierwotnej wersji dokumentu przewidywano sprzedaż czterech wymienionych z nazwy kopalń do Węglokoksu. W prezentacji pojawił się wariant alternatywny, w którym wymieniono inne nazwy kopalń. Plan, który otrzymaliśmy dwa tygodnie temu, zakładał prywatyzację trzech jednostek specjalistycznych Kompanii. W prezentacji była mowa o prywatyzacji dwóch i likwidacji trzeciej. Różniły się tabele, dane liczbowe. Takie postępowanie władz spółki jest po prostu niepoważne. I musieliśmy zareagować w sposób zdecydowany – podkreślił Jarosław Grzesik.

Przewodniczący górniczej Solidarności w imieniu wszystkich organizacji związkowych zażądał przekazania stronie społecznej jednolitej wersji przyjętego uchwałą zarządu „Planu naprawczego na lata 2014 – 2020”, zapowiadając, że jeśli tak się nie stanie, to związki zawodowe zwołają sztab protestacyjno-strajkowy, aby rozpocząć przygotowania do akcji protestacyjnej w Kompanii.

– Przedstawiciele zarządu tłumaczyli, że plan, owszem, różni się, ale to dlatego, że sytuacja jest dynamiczna. Tylko po co mamy konsultować coś, co i tak następnego dnia się zmieni. Przecież to zupełnie bez sensu. Ostatecznie zapadła decyzja, że przerywamy spotkanie. Zarząd zobowiązał się, że do poniedziałku 8 września związki zawodowe otrzymają aneks do pierwotnej wersji planu, który będzie uwzględniał wprowadzone zmiany. We wtorek 9 września mamy wrócić do rozmów – powiedział Jarosław Grzesik.

ny

 

Dodaj komentarz