Solidar Śląsko Dąbrow

PDO w Hucie Pokój

Związki zawodowe działające w Hucie Pokój S.A. podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące Programu Dobrowolnych Odejść. Program ruszył 2 października.

Jak informuje przewodniczący zakładowej Solidarności Joachim Kuchta, pracownicy, którzy przystąpią do programu, poza trzymiesięczną odprawą otrzymają dodatkowe świadczenie równe pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia oraz przysługującą im nagrodę jubileuszową.

–  Tyle udało nam się wynegocjować. To może nie są duże pieniądze, ale obawialiśmy się, że jeśli nie podpiszemy porozumienia, to pracodawca i tak zacznie zwalniać, a pracownicy będą odchodzić na znacznie gorszych warunkach – mówi związkowiec.

Z PDO ma skorzystać blisko 100 pracowników Huty Pokój i spółek zależnych: Euroserwis, Euroblacha i Huta Pokój Konstrukcje. W sumie redukcja zatrudnienia obejmie ponad 10 proc. załogi. Obecnie w Hucie Pokój i spółkach zatrudnionych jest 850 pracowników.  – Spada liczba zamówień, kierownicy twierdzą, że do zabezpieczenia produkcji nie potrzeba aż tylu osób, stąd w Hucie Pokój i spółkach rozpoczyna się proces restrukturyzacji, którego częścią jest też niestety ograniczanie  zatrudnienia – dodaje związkowiec.

Osoby, które chcą przystąpić do PDO, do końca października muszą złożyć odpowiedni wniosek. Na jego rozpatrzenie pracodawca będzie miał dwa tygodnie. – To ostatecznie pracodawca będzie decydował o tym, czy pracownik będzie mógł skorzystać z Programu Dobrowolnych Odejść, czy też nie. Mówiąc wprost, bezpośredni przełożony określi, czy na danej osobie mu zależy – podkreśla Joachim Kuchta.

Związkowcy z dużą ostrożnością traktują zapowiedzi pracodawcy dotyczące pomocy w znalezieniu nowej pracy osobom, które skorzystają z PDO. – Z informacji, które do nas docierają, wynika, że jeszcze żadna firma nie wyraziła zainteresowania zatrudnieniem pracowników Huty Pokój i spółek zależnych – mówi przewodniczący zakładowej Solidarności.

Huta Pokój S.A. wraz ze spółkami zależnymi wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.  Zajmuje się produkcją m.in. konstrukcji stalowych, kształtowników i profili zimnowalcowanych.

aga
źródło foto: wikipedia.org/Wilq

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *