Solidar Śląsko Dąbrow

Ostatnie posiedzenie przed WZD

Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, sytuacja  górnictwie i w oświacie oraz relacje z działań Komisji Krajowej były najważniejszymi tematami piątkowego posiedzenia Zarządu Regionu.

Było to też ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu z udziałem obecnego przewodniczącego ZR Piotra Dudy, który po wyborze na stanowisko szefa krajowych struktur związku postanowił zrezygnować z kierowania Śląsko-Dąbrowską Solidarnością i skoncentrować się na pracy w Komisji Krajowej. – W maju  minie 16 lat od momentu, gdy rozpocząłem pracę w Zarządzie Regionu. Dziękuję Wam za te wszystkie lata, za owocną współpracę i za wsparcie z Waszej strony –  dziękował członkom ZR wyraźnie wzruszony  Piotr Duda.

W trakcie posiedzenia omawiano przygotowania do zaplanowanej na 18 marca manifestacji górników ze wszystkich spółek węglowych. Przedstawiciele górniczej Solidarności otrzymali zapewnienie, że w demonstracji wesprą ich przedstawiciel Solidarności ze wszystkich branż. W manifestacji weźmie też udział przewodniczący KK Piotr Duda oraz członkowie ZR.

Szef regionalnych struktur oświatowej Solidarności Lesław Ordon poinformował o akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie minister edukacji narodowej Katarzyny Hall. Członkowie ZR zapowiedzieli, że włączą się do pomocy w zbiórce podpisów.

Członkowie Zarządu Regionu przyjęli informację z działalności poszczególnych komórek ZR w mijającym okresie sprawozdawczym. Ustalono też ostatecznie szczegóły związane z organizacją Walnego Zebrania Delegatów. WZD rozpocznie się o godz. 10.00 24 marca w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w sali im. Lecha Kaczyńskiego. Rejestracja delegatów od godz. 9.30. Przed zjazdem odbędzie się uroczystą msza św. z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach przy ul. Granicznej.

 

Dodaj komentarz