Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicze centrale związkowe protestują przeciwko nierzetelnym informacjom

– Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kolejnych medialnych ataków wymierzonych w polskie górnictwo węgla kamiennego. Protestujemy przeciwko celowemu kreowaniu negatywnego wizerunku naszej branży i górniczego zawodu – czytamy w przyjętym 8 marca stanowisku liderów górniczych central związkowych. Są to reprezentanci NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Górników w Polsce, PZZ Kadra i WZZ Sierpień 80.
Stanowisko przedstawicieli związków zawodowych jest reakcją na opublikowany 6 marca w dzienniku Rzeczpospolita tekst pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”.  – Sam tytuł artykułu daleko odbiega od prawdy, a tekst powiela mity i ugruntowuje wśród Polaków nieprawdziwy, skrzywiony obraz „rozbuchanej kosztowo, roszczeniowej branży”, do której ciągle trzeba dopłacać – oceniają związkowcy.  Przypominają, że w 2018 roku Grupa JSW osiągnęła zysk w wysokości około 1,5 mld zł, Polska Grupa Górnicza 500 mln zł, a Grupa Węglokoks ponad 100 mln zł.  – W tej sytuacji epatowanie czytelników „ogromnymi kosztami” i „minusowym wynikiem”, a nade wszystko roszczeniową postawą związków zawodowych jest nieuczciwe i dalece niezrozumiałe – czytamy w stanowisku.
Związkowcy podkreślili też, że w 2018 roku górnictwo z tytułu podatków przekazało do budżetu 5 mld zł. – Dla przykładu można podać, że ta wypracowana przez górników suma wystarczy na pokrycie aż połowy kosztów wprowadzenia tzw. trzynastej emerytury w Polsce, albo że dzięki tym 5 mld zł można przez dwa lata finansować koszt zerowego PIT dla osób do 26. roku życia – mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
7 marca oświadczenie w sprawie opublikowanego w Rzeczpospolitej tekstu pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie” wystosowali też prezesi spółek węglowych. Ocenili, że tekst zwiera nierzetelne i zmanipulowanie informacje. – Stwierdzenia o stratach zakładów wydobywczych, pomimo dobrej koniunktury na rynku węgla, nie mają żadnego odzwierciedlenia w faktach, zostały wyrwane z kontekstu i stawiają spółki wydobywcze w niekorzystnym świetle. Naszym zdaniem wymowa tekstu jest manipulacją. Wprowadza opinię publiczną oraz inwestorów w błąd – podkreślili w oświadczeniu pracodawcy.
ny
źródło foto:materiały prasowe PGG

Dodaj komentarz