Solidar Śląsko Dąbrow

Fiasko mediacji, trwają przygotowania do strajku

W Polskie Grupie Górniczej trwa referendum strajkowe. 12 stycznia przy udziale mediatora odbyły rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi i zarządem spółki na temat postulatów płacowych strony społecznej. 1,5 godzinne spotkanie nie przyniosło zbliżenia stanowisk. Strony sporządziły protokół rozbieżności, co otwiera związkom zawodowym drogę do dalszych akcji protestacyjnych.

– Zakończyliśmy mediacje w obecności pani mediator. Spisaliśmy protokół rozbieżności, podpisaliśmy go i robimy swoje. Na kopalniach „idzie” dalej referendum, które kończy się jutro rano. Koło południa będziemy znali wyniki, będziemy wiedzieli, jak załogi się do tego ustosunkowały, a harmonogram działań pozostaje bez zmian. Jutro jedziemy do Warszawy na rozmowy, chociaż nie wiem, po co. Potem będziemy się spotykać z pozostałymi związkami i decydować o dalszych działaniach – powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący „Solidarności” w PGG oraz przewodniczący całej górniczej „Solidarności”.

W referendum górnicy odpowiadają na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem strajku w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w celu zrealizowania żądań wynikających ze sporu zbiorowego z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Od 14 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia. Kolejny postulat związkowców dotyczy wzrostu średniego wynagrodzenia w PGG o 371 zł brutto.

21 grudnia w spółce ogłoszono pogotowie strajkowe. Od 21 do 23 grudnia oraz od 4 do 6 stycznia w kopalniach spółki prowadzone były akcje protestacyjne polegające na blokadzie wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie surowca transportowanego do elektrowni. Sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. Kolejną, tym razem bezterminową blokadę sztab protestacyjno-strajkowy z PGG zaplanował na 17 stycznia.

ny