Solidar Śląsko Dąbrow

Załóż komisję zakładową

OTO 10 KROKÓW JAK TO ZROBIĆ:

  1. Porozmawiaj z kolegami z pracy. Jeżeli ich spostrzeżenia i odczucia są podobne do Twoich koniecznie zorganizujcie się w związek zawodowy. Razem będziecie silniejsi i zdziałacie więcej.
  2. Nie trzeba tworzyć nowego związku. Wystarczy wstąpić do NSZZ Solidarność i wspólnie z nami walczyć o swoje prawa.
  3. Jeżeli w Twoim zakładzie nie działa jeszcze nasz związek, możesz poprosić o pomoc kogoś, kto jest jego członkiem, zna prawo związkowe, kogo znasz i darzysz zaufaniem. Pamiętaj jednak, że błąd w trakcie procedury rejestracyjnej może zniweczyć cały Twój wysiłek i narazić na nieprzyjemności ze strony pracodawcy. Dlatego zachęcamy, abyś skontaktował się z naszym Biurem Rozwoju Związku w Katowicach (tel. 32 728 41 04, tel. kom.  793 660 162, 661 886 200, pok. 104), gdzie uzyskasz wszystkie potrzebne informacje i dokumenty oraz profesjonalną pomoc organizacyjną i prawną. Możesz również zwrócić się o pomoc do wybranego biura terenowego Zarządu Regionu.
  4. Zorganizuj zebranie, najlepiej poza miejscem pracy. Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w związek, a nie, że to ktoś ich do tego przymusza. Przygotuj się do spotkania i najlepiej na piśmie przygotuj kilka zwięzłych argumentów za założeniem związku. Może to pomóc w rzetelnym przedyskutowaniu problemu i budowaniu pozycji lidera.
  5. Zaproponuj kolegom założenie związku zawodowego, który broniłby Waszych interesów. Zgodnie z paragrafem 10 Statutu NSZZ Solidarność pracownicy chcący utworzyć związek w swoim zakładzie pracy powołują Tymczasową Komisję Zakładową. Do powołania tej Komisji konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i potwierdzenie go podpisami co najmniej 10 osób.  POBIERZ FORMULARZE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  6. Rejestracja wniosku odbywa się w Biurze ds. Ewidencji Związkowej w Katowicach przy ul. Floriana 7, pok. 99 ( tel. 32 206-85-20 lub 32 353-84-25 wew. 215). Po zarejestrowaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność z datą zawiązania nabywa ona praw władzy związkowej z wszystkimi przysługującymi jej uprawnieniami i ochroną prawną.
  7. Założyliście już związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru. Tymczasowa Komisja Zakładowa działa do czasu wyboru Komisji Zakładowej zgodnie z ordynacją NSZZ Solidarność w terminie do trzech miesięcy od daty zarejestrowania. Pomożemy Wam przeprowadzić wybory Komisji Zakładowej, założyć konto, uporządkować i prowadzić bieżącą dokumentację związkową i księgową. Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych, negocjacji, komunikacji, itd.
  8. Nie będziemy Was oszukiwać – czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po Waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się Solidarność, bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.
  9. Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że związek zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.
  10. Założyliście związek i zostaliście jego liderami, bo ludzie Was szanują i mają do Was zaufanie. Rozmawiajcie z nimi i tak jak dotychczas, słuchajcie ich uwag. Właśnie w ten sposób stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego związku.

POWODZENIA !!!