Solidar Śląsko Dąbrow

Formularze potrzebne do rejestracji organizacji związkowej

Formularz uchwały o powołaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej – pobierz i wydrukuj

Formularz listy członków – pobierz i wydrukuj

Formularz wniosku o rejestrację Tymczasowej Komisji Zakładowej – pobierz i wydrukuj

Formularz wzoru deklaracji członkowskiej – pobierz i wydrukuj