Solidar Śląsko Dąbrow

Dostali podwyżki dzięki „Solidarności”

W ciągu ostatnich 15 miesięcy wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej wzrosły w sumie średnio o 1100 zł brutto. To efekt działań organizacji NSZZ „Solidarność” działającej w tamtejszym magistracie. Kolejna podwyżka wynosząca 200 zł brutto wejdzie w życie w listopadzie.

5 września „Solidarność” działająca w UM w Kuźni Raciborskiej podpisała z pracodawcą porozumienie kończące spór zbiorowy na tle płacowym wszczęty w czerwcu zeszłego roku. – Trochę to trwało, ale przyniosło efekty. Od momentu, w którym złożyliśmy nasze postulaty w trybie sporu zbiorowego, pracodawca zaczął przyznawać pracownikom podwyżki. W sumie, w kilku etapach, wzrostem płac objęta została cała załoga. Wyrównane zostały stawki na tych samych stanowiskach, a podwyżka łącznie wyniosła średnio 1100 zł brutto na osobę. W porozumieniu mamy zapisane, że w listopadzie zarobki wzrosną o kolejne 200 zł – mówi Ilona Burgieł, przewodnicząca „Solidarności ” w UM w Kuźni Raciborskiej. – Pracuję w urzędzie od 29 lat i nie pamiętam, by kiedykolwiek pracodawca dokonał ruchów płacowych, które byłby tak odczuwalne dla pracowników. Jesteśmy przekonani, że to właśnie dzięki decyzji o wejściu w spór zbiorowy udało nam się to osiągnąć – podkreśla, dodając jednocześnie, że w jej ocenie, sporu zbiorowego nie udałoby się zakończyć bez pomocy sekretarz miasta, która zaangażowała się w rozmowy i starała się łagodzić konflikt pomiędzy związkowcami a burmistrzem.

W UM w Kuźni Raciborskiej zatrudnionych jest ponad 40 osób. „Solidarność” jest jedyną organizacją związkową działającą w tej instytucji. Zrzesza także pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

ak