Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiana trybu pracy ZR

Z uwagi na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną w kraju Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach podjęło decyzję o kontynuacji co najmniej do 16 kwietnia trybu pracy ZR wprowadzonego 22 marca. Oznacza to, że większość pracowników ZR, zarówno głównej siedziby, jak i biur terenowych, wykonuje swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej. Równolegle stacjonarne dyżury w siedzibie ZR w Katowicach pełnią wyznaczeni przez przełożonych pracownicy Biura Ewidencji Związkowej, Biura Finansowo-Księgowego, Biura Ekonomiczno-Prawnego, Biura Prasowego, Biura Administracyjnego i Biura Kadr. Dyżury stacjonarne będą też pełnić członkowie prezydium ZR.

Przypominamy, że od 29 marca do odwołania siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach oraz biura terenowe ZR są zamknięte dla osób z zewnątrz. Decyzją Prezydium Zarządu Regionu w budynku ZR i biurach terenowych nie można organizować żadnych zebrań, spotkań czy szkoleń. W pomieszczeniach siedziby ZR mogą przebywać wyłącznie pracownicy pełniący dyżury. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy załatwiać, o ile to możliwe, w sposób zdalny, czyli za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych (zobacz listę kontaktową). W przypadkach, w których niezbędne jest przekazanie bądź odebranie dokumentacji papierowej, można to będzie uczynić za pośrednictwem pracownika portierni w siedzibie ZR w Katowicach.

Co najmniej do 16 kwietnia zawieszony jest stacjonarny udział pracowników ZR w spotkaniach negocjacyjnych, rozmowach płacowych czy zebraniach związkowych. Tego typu wsparcie dla organizacji związkowych będzie udzielane wyłącznie drogą zdalną (telefon, e-mail, komunikatory internetowe). Przypominamy, że wszystkie szkolenia związkowe organizowane przez ZR odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem.

Wyżej wymienione rygory obowiązują do odwołania.

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”