Solidar Śląsko Dąbrow

Przewodniczący ZR

Dominik Kolorz

przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

W 1988 roku wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer. W 1989 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1996 roku został szefem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki Węglowej. W związkowej kadencji w latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 roku przewodniczył górniczej Solidarności. W marcu 2011 roku został wybrany przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności. W czerwcu 2014 roku Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność ponownie powierzyło mu tę funkcję na kadencję 2014-2018. 14 czerwca 2018 roku delegaci wybrali go na stanowisko przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności na kadencję 2018-2022.

Ma 55 lat, żonaty, troje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką rockową.