Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydium Zarządu Regionu

 

stanowisko / osoba / e-mail

telefon/fax

Przewodniczący ZR
Dominik Kolorz
d.kolorz@solidarnosckatowice.pl
32 258-98-56
tel./fax
32 253-73-73
Zastępca Przewodniczącego ZR, Skarbnik
Justyna Latos
j.latos@solidarnosckatowice.pl
tel./fax
32 253-73-73
Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz ZR
Dariusz Gierek
prezydium@solidarnosckatowice.pl
tel./fax
32 253-77-40
Zastępca Przewodniczącego ds. struktur terenowych
Edyta Odyjas
prezydium@solidarnosckatowice.pl
tel./fax
32 253-77-40
Zastępca Przewodniczącego ds. branż
Piotr Nowak
prezydium@solidarnosckatowice.pl
tel./fax
32 253-73-73
Zastępca Przewodniczącego ds. rozwoju i interwencji
Artur Braszkiewicz
prezydium@solidarnosckatowice.pl
tel./fax
32 253-73-73