Solidar Śląsko Dąbrow

Publikacje

 Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych

pobierz

 Promocja kształcenia ustawicznego (materiały z konferencji)

pobierz

  Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw

pobierz

 Społeczna odpowiedzialność biznesu (folder)

pobierz

 Społeczna odpowiedzialność biznesu (materiały z seminariów)

pobierz

Femanet – poradnik kobiety sukcesu

pobierz

Materiały z konferencji antydyskryminacyjnej    

pobierz