Solidar Śląsko Dąbrow

Służba zdrowia

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność

Siedziba: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,
Katowice, ul. Floriana 7, pokój 222
tel./fax 32 728 41 29
tel. 32 353 84 25 wew. 423
fax 32 353 84 25 wew. 422
e-mail: rsszkatowice@wp.pl

przewodnicząca – Halina Cierpiał

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia liczy blisko 10 tys. członków. W jego skład wchodzą sekcje skupiające pracowników placówek medycznych, pogotowia ratunkowego, pomocy społecznej i stacji sanitarno-epidemiologicznych. RSOZ koordynuje działania podejmowane przez poszczególne Sekcje oraz reprezentuje te struktury na zewnątrz. Współorganizuje akcje mające na celu poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

 

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia

przewodnicząca – Halina Cierpiał
tel./fax 32 728 41 29
tel. 32 353 84 25 wew. 423
fax. 32 353 84 25 wew. 422
e-mail: rszzkatowice@wp.pl

Regionalna Sekcja Pomocy Społecznej

przewodnicząca – Zbigniew Spendel
tel. 504 124 777
tel/fax. 32 230 80 27
e-mail: zbyszekspendel@wp.pl

Regionalna Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

przewodniczący – Piotr Kaczmarczyk
tel. 600 502 034
e-mail: rspsse@gmail.com