Solidar Śląsko Dąbrow

Energylandia

Specjalna oferta dla członków NSZZ  „Solidarność” na sezon 2021

Od 21 maja ponownie otwarta jest Energylandia. Cennik obowiązujący do 25 czerwca 2021 roku:

  BILET NORMALNY
OD 12 R.Ż
BILET ULGOWY
DO 12 R.Ż
DZIECI
1-3 R.Ż
CENY DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 119zł 74zł 1zł
CENY NA KASACH 139zł 89zł 1zł

Zapisy na bilety do 24 maja, odbiór 26 maja.

Ważne! Na terenie parku w obiektach zamkniętych oraz na urządzeniach obowiązują maseczki.

Więcej informacji w Sekretariacie Ogólnym ZR, pok. 110, tel. 32 253 78 00, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl.