Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia grupowe w Zamecie

Zwolnienia grupowe w spółce Zamet Budowa Maszyn obejmą 120 pracowników. Zarząd firmy wycofał się jednak z planów likwidacji zamiejscowego wydziału Zygmunt w Bytomiu –  to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego 14 lipca przez zarząd spółki i zakładową Solidarność.   

Porozumienie zakończyło konsultacje dotyczące szczegółów zapowiedzianych przez zarząd Zametu zwolnień grupowych w firmie. – To były bardzo ciężkie negocjacje. Odwiedliśmy pracodawcę od zamysłu wygaszenia wydziału Zygmunt w Bytomiu. To porozumienie daje nam gwarancje, że produkcja w Zygmuncie zostanie zachowana.  – mówi Andrzej Bałchan, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Zgodnie z zapisami porozumienia w bytomskim wydziale Zygmunt pracę straci 30 pracowników. Zatrudnienie w Bytomiu zachowają 62 osoby. 23 pracowników zostanie przeniesionych do zakładu w Tarnowskich Górach. Z kolei w tarnogórskim zakładzie spółki  zwolnieniami grupowymi ma zostać objętych maksymalnie 90 pracowników. – Dołożymy wszelkich starań, by zmniejszyć liczbę zwalnianych. Pracownikom z ochroną przedemerytalną, którzy sami będą chcieli odejść z zakładu, zagwarantowaliśmy możliwość negocjowania z pracodawcą wysokości odpraw. Pozostali ludzie objęci redukcją zatrudnienia dostaną odprawy w wysokości przewidzianej w Kodeksie pracy – tłumaczy przewodniczący. Zwolnienia grupowe rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w lipcu.

O planach przeprowadzenia zwolnień grupowych i likwidacji wydziału Zygmunt w Bytomiu zarząd Zametu poinformował stronę związkową 27 czerwca. Początkowo redukcja zatrudnienia miała objąć 125 pracowników z obu zakładów spółki. 66 pracowników wydziału Zygmunt w Bytomiu miało zostać przeniesionych do tarnowskich gór, a produkcja w Bytomiu miała zostać wygaszona.

W tarnogórskiej spółce Zamet Budowa Maszyn oraz w zamiejscowym wydziale Zygmunt w Bytomiu pracuje 351 osób. Firma produkuje m.in. maszyny i urządzenia dla branży hutniczej oraz przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. Jest również producentem pras dla przemysłu spożywczego.

bea
źródło foto:fotopolska.eu/Piotr Brzezina/CC BY-SA 3.0

Dodaj komentarz