Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia grupowe w Alior Bank

Solidarność i inne związki zawodowe działające w Alior Bank 15 grudnia podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zwolnień grupowych. W trakcie negocjacji związkowcom udało się m.in. ograniczyć liczbę osób, które zostaną objęte redukcją zatrudnienia oraz zapewnić wyższe odszkodowania odchodzącym pracownikom.
 
Procedura zwolnień grupowych rozpocznie się w Alior Banku 1 stycznia, a zakończy
31 grudnia 2017 roku. Redukcja zatrudnienia miała objąć maksymalnie 2,6 tys. pracowników.
– Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby zwolnienia objęły jak najmniejszą liczbę pracowników. W trakcie negocjacji zdołaliśmy ograniczyć tę liczbę o 200 osób – mówi Marek Chmielewicz, przewodniczący Solidarności w Alior Banku.
 
Odchodzący pracownicy otrzymają dodatkowe odszkodowania w wysokości uzależnionej
od stażu pracy. Podstawowa kwota odszkodowania wyniesie 6500 zł. Będzie ona mnożona przez współczynnik uzależniony od stażu pracy danego pracownika. Kolejny zapis porozumienia dotyczy m.in. dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
którzy wyrażą zgodę na zmianę miejsca pracy, wychowują niepełnosprawne dziecko
lub w dniu rozwiązania umowy będą mieć powyżej 50 lat.
 
W porozumieniu zapisano również możliwość uniknięcia redukcji zatrudnienia przez pracowników, którzy są jedynymi żywicielami rodziny, posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub ich współmałżonek pozostaje bez pracy
z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 
W trakcie negocjacji uzgodniono również, że powołana zostanie komisja złożona z przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych, która będzie rozpatrywać ewentualne skargi i zastrzeżenia pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. – Nikt nie zostanie
bez naszego wsparcia i pomocy. Będziemy pilnować, aby nikt, kto nie powinien zostać objęty zwolnieniami, nie stracił pracy, a pracownicy, których dotkną redukcje, otrzymali wszystkie należne świadczenia – podkreśla szef zakładowej „S”.
 
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zarząd Alior Bank zapowiedział już w listopadzie. Jak podkreślali wówczas przedstawiciele banku, powodem redukcji zatrudnienia jest konieczność zmian w strukturze organizacyjnej po połączeniu Alior Bank z wydzieloną częścią banku BPH.
 
Zatrudniający niespełna 11 tys. pracowników Alior Bank jest kontrolowany przez Skarb Państwa poprzez Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który jest największym akcjonariuszem banku. 
 
łk
źródło foto:commons.wikimedia.org/Wistula
 
 

Dodaj komentarz