Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia grupowe na kolei

147 pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z dniem 31 lipca otrzyma wypowiedzenia z pracy. – Zasadniczą przyczyną tych zwolnień jest planowane przez marszałka województwa śląskiego uruchomienie od 1 października spółki Koleje Śląskie – mówi Teresa Błazucka, wiceprzewodnicząca Solidarności w Śląskim Zakładzie PR.

– Zwolnienia objęły głównie konduktorów, kasjerki oraz pracowników obsługi taboru. Dla tych zwalnianych kolegów i koleżanek to życiowy dramat. Sporo z nich to ludzi w okolicach 50-tki, a wszyscy wiemy, jak trudno w tym wieku znaleźć pracę, że często jest to praktycznie niemożliwe. Co prawda zwalnianym przysługują półroczne odprawy, ale to marne pocieszenie – dodaje Błazucka.
 
Jak podkreśla wiceprzewodnicząca zakładowej Solidarności, początkowo liczba zwolnionych miała być jeszcze wyższa. – Poprzedni dyrektor planował zwolnić ok. 350 osób. Obecny dyrektor wykazał dużo większą odpowiedzialność za pracowników i dokonał alokacji pracowników w obrębie zakładu, aby uratować jak najwięcej miejsc pracy. Ale bez odpowiedniego poziomu dofinansowania ze strony marszałka wszystkich miejsc pracy uratować się nie dało – mówi Błazucka.

– Marszałek województwa śląskiego twierdzi, że obcięcie dofinansowania dla Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych i utworzenie konkurencyjnej spółki Koleje Śląskie ma na celu oszczędności. My tych oszczędności nie widzimy. Naszym zdaniem działania marszałka doprowadzą do wzrostu kosztów, zarówno tych finansowych, jak również tych społecznych. Wyprodukowanie 150 bezrobotnych to tylko wierzchołek góry lodowej – uważa wiceprzewodnicząca zakładowej Solidarności

W ubiegłym tygodniu kolejarska Solidarność wezwała zarząd spółki Przewozy Regionalne do zaniechania podpisywania listów intencyjnych umożliwiających udostępnienie i obsługę taboru należącego do PR konkurencyjnym spółkom powoływanym przez marszałków województw. Zdaniem związkowców udostępnianie poniżej kosztów własnego taboru konkurencyjnym firmom  jest działaniem na szkodę spółki oraz skarbu państwa.

Przeciwko tworzeniu spółki Koleje Śląskie i podpisywaniu listów intencyjnych zaprotestował też Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w stanowisku przyjętym 21 lipca. W trakcie obrad ZR Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” przypomniał, że sytuacja w spółce Przewozy Regionalne była omawiania podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które odbyło się 11 lipca. WKDS uzgodniła wówczas, że powstanie zespół, który ustali zasady funkcjonowania przewozów regionalnych w aglomeracji śląskiej.

Dodaj komentarz