Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy z Opla piszą do ministra gospodarki

Związki zawodowe działające w gliwickim General Motors Manufacturing Poland wystosowały do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego pismo w sprawie naruszania w tym zakładzie podstawowych zasad dialogu społecznego i łamania praw pracowniczych. W firmie trwa spór zbiorowy.

30 czerwca związkowcy próbowali wręczyć petycję Januszowi Piechocińskiemu podczas jego pobytu w gliwickiej fabryce Opla. Jednak pracodawca nie dopuścił do spotkania liderów związkowych z szefem resortu gospodarki, zmieniając plan wizyty ministra w zakładzie.

W petycji związkowcy protestują przeciwko jednostronnemu wprowadzeniu przez zarząd firmy nieuzgodnionych ze stroną społeczną zmian w regulaminie pracy. Zwracają również uwagę, że zarząd gliwickiego Opla nieustannie narusza podstawowe standardy dialogu społecznego oraz próbuje zredukować go do wymogów czysto formalnych. -Wprowadzenie przez pracodawcę zmian do Regulaminu pracy GMMP to naruszeniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również obowiązujących, przyjętych w grudniu 2013 przez partnerów społecznych, zasad uzgadniania zmian w Regulaminie Pracy GMMP – czytamy w piśmie do Janusza Piechocińskiego.  

– Zarząd nie miał nawet zamiaru przeprowadzenia, wymaganych przez Kodeks pracy, uzgodnień, których celem winno być osiągnięcie konsensusu – tłumaczy Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności – Od początku chodziło im tylko o przeforsowanie jednostronnych zmian w tym regulaminie, po to by przerzucić na pracowników Wydziału Tłoczni kosztów problemów i błędów organizacyjnych jego kierownictwa – dodaje.

na podst. komunikatu działu informacji KK, łk

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.