Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy z Kopeksu apelują o wsparcie do ministra Morawieckiego

Pracownicy Kopex Machinery obawiają się, że niebawem przedsiębiorstwo będzie zmuszone ogłosić upadłość. Jak wynika z informacji uzyskanych przez związki zawodowe, banki będące wierzycielami Grupy Kopex odrzuciły propozycję  restrukturyzacji jej zadłużenia.

–  Sytuacja finansowa spółki jest fatalna. Kończą się zawarte przez Kopex umowy kredytowe. Szacujemy, że w różnych bankach mamy do spłaty więcej niż 1,5 mld zł. Przedstawione przez zarząd grupy Kopex i kierownictwa jej poszczególnych spółek programy restrukturyzacji zadłużenia nie zostały zaakceptowane przez znaczną część naszych wierzycieli. Kolejne banki blokują nam możliwości korzystania z przyznanych wcześniej kredytów  – mówi Józef Zaniewski, przewodniczący Solidarności w spółce Ryfama w Rybniku, wchodzącej w skład spółki Kopex Machinery.

25 lipca przedstawiciele związków zawodowych z Kopex Machinery zwrócili się z prośbą o interwencje w sprawie bardzo trudnej sytuacji w Grupie Kopex  do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Związkowcy liczą na  wsparcie ministra w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankiem PKO BP, który znajduje się pod nadzorem resortu rozwoju. – Jeśli nie uda się wypracować porozumienia z bankami, Kopex będzie zmuszony ogłosić upadłość  – podkreśla Ryszard Janusz, szef Solidarności w zabrzańskim Kopex Machinery.

Akceptacja planu restrukturyzacji zadłużenia Grupy przez wierzycieli jest jednym z warunków powodzenia procesu połączenia Grupy Kopex z Famurem. 21 czerwca zgodę na konsolidację przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ocenie związkowców przejęcie Grupy Kopex przez Famur jest jedyną realną szansą na uratowanie zakładów wchodzących w skład Grupy.

Od 25 maja w zakładach Kopex Machinery w Zabrzu i Rybniku trwają zwolnienia grupowe . Pracę straciło już ponad dwieście osób. Docelowo do 30 września redukcją zatrudnienia objętych zostanie 305 pracowników. Grupa Kopex to największy w Polsce producent maszyn i urządzeń górniczych. Łącznie w zakładach wchodzących w skład Grupy zatrudnionych jest 4500 tys. pracowników.

bea
źródło foto:commons.wikimedia.org/LWBogdanka

 

Dodaj komentarz