Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy z AMP pozostali w budynku dyrekcji spółki. Żądają wznowienia rozmów płacowych

21 marca przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland zebrali się w budynku dyrekcji spółki, gdzie oczekują na kontynuowanie negocjacji płacowych. – Zostaniemy tutaj do momentu podjęcia przez pracodawcę merytorycznych rozmów i ich zakończenia porozumieniem płacowym – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP.
 
Decyzja o pozostaniu w budynku dyrekcji została podjęta przez związkowców bezpośrednio po spotkaniu przedstawicieli organizacji związkowych i przedstawicieli zarządu, podczas którego nie udało się skłonić pracodawcy do kontynuowania rozmów płacowych. – Nie podjęli negocjacji, odmówili przyjęcia naszego stanowiska dotyczącego projektu porozumienia płacowego przedstawionego przez pracodawcę i opuścili salę. Poinformowali także, że 22 marca o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Zespołu Centralnego – dodaje Goiński.
 
W składzie Zespołu Centralnego zasiadają przedstawiciele pracodawcy i wszystkich organizacji związkowych, ale jak zaznacza przewodniczący zakładowej Solidarności, przekazanie przez zarząd AMP informacji o kolejnym spotkaniu kolejnego zespołu nie usatysfakcjonowało strony związkowej. – To jest tylko gra na czas, my chcemy jak najszybciej podpisać porozumienie, na które czeka 12 tys. pracowników – dodaje.
 
Projekt porozumienia przygotowany przez pracodawcę został przekazany organizacjom związkowym pod koniec ubiegłego tygodnia z informacją, że od 20 marca będzie wystawiony do podpisywania w trybie obiegowym, czyli bez dalszych negocjacji. – Takie postępowania w ArcelorMittal Poland – firmie, która wszędzie chwali się wysokimi standardami społecznymi ma miejsce po raz pierwszy i jest nie do przyjęcia – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Podkreśla, że projekt pracodawcy znacznie odbiega o oczekiwań pracowników. Zakłada podwyższenie płac zasadniczych wszystkich pracowników firmy o 100 zł brutto i przeznaczenie kwoty 17 zł brutto na pracownika na indywidualny wzrost płac w poszczególnych grupach zawodowych. Pracodawca zaproponował także wypłatę nagrody za 2016 rok w wysokości 1 tys. zł dla pracownika w dwóch transzach oraz kolejne 300 zł uzależnione od wyników spółki.
 
ak
 

Dodaj komentarz