Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy z AMP chcą gwarancji dla pracowników

Związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej wystąpiły do zarządu spółki o pisemne gwarancje ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 oraz utrzymania stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń w dąbrowskiej hucie. W spółce może dojść do akcji protestacyjnych.

– Jeśli zarząd przedstawi konkretne propozycje porozumienia w sprawie gwarancji, będziemy rozmawiać. Natomiast jeśli tak się nie stanie, będziemy musieli przystąpić do konkretnych akcji protestacyjnych. Innej opcji nie ma – mówi Lech Majchrzak, przewodniczący „Solidarności” w AMP.

Wystąpienie związków zawodowych to reakcja na ubiegłotygodniową decyzję koncernu o zatrzymaniu wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskiej hucie. Choć zarząd AMP wskazał, że wstrzymanie pracy pieca ma mieć charakter tymczasowy, związkowcy obawiają się, że może ono stanowić wstęp do trwałej likwidacji części surowcowej w dawnej Hucie Katowice. Jak wskazują – taki scenariusz oznaczałby utratę ok. 2500 miejsc pracy w samej AMP i kolejnych tysięcy w firmach kooperujących.

W piśmie do zarządu ArcelorMittal Poland związkowcy wskazali, że ustne deklaracje pracodawcy dotyczące ponownego uruchomienia wielkiego pieca oraz utrzymania stanu zatrudnienia w okresie przestoju nie wygasiły obaw załogi o przyszłość zakładu i miejsca pracy. – Jeszcze kilka dni temu Przedstawiciele Spółki zapewniali, że nie ma planów wyłączenia wielkiego pieca w dąbrowskim oddziale AMP. Co więcej, nie dalej niż miesiąc temu zapewniali, że piece w Polsce są niezagrożone (…). Dzisiaj realizowane są decyzje wstrzymujące pracę pieca. – czytamy w dokumencie.

Związkowcy obawiają się, że w oddziale AMP w Dąbrowie Górniczej powtórzy się scenariusz z krakowskiej huty należącej do koncernu, gdzie w maju 2019 roku również zapadła decyzja o tymczasowym zatrzymaniu wielkiego pieca. – Jak to się skończyło – dobrze wiemy, w październiku 2020 roku, tuż przed jego ponownym uruchomieniem nagle zapadły decyzje o trwałym wygaszeniu WP5 (wielkiego pieca nr 5 – przyp. łk) i likwidacji części surowcowej w Krakowie – napisano w wystąpieniu do zarządu ArcelorMittal Poland.

AMP jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut: w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach i w Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia wraz ze spółkami zależnymi blisko 10 000 osób.

łk