Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy odwiedzą senatorów

W poniedziałek 21 maja delegacje przedstawicieli śląsko-dąbrowskiej Solidarności odwiedzą biura senatorów RP w naszym regionie, aby wręczyć im petycję z żądaniem odrzucenia w Senacie ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Taką decyzję podjął w czwartek Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

W treści petycji do senatorów przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności zwracają uwagę m.in. na specyfikę gospodarczą naszego regionu, niezwykle trudną sytuację na rynku pracy i wysoki poziom bezrobocia zarówno wśród osób, które ukończyły 50 lat, jak i przedstawicieli pokolenia, które dopiero usiłuje wejść na rynek  pracy, wśród absolwentów szkół wyższych. – Wejście w życie uchwalonej przez Sejm nowelizacji, oznaczać będzie zmianę tej  trudnej sytuacji na katastrofalną – czytamy w petycji.

– Jako reprezentanci obywateli powinniście dbać o ich dobro bez względu na doraźne interesy i instrukcje partyjne. Senator, który zapomina, skąd i po co przychodzi, który myli priorytety i działa wbrew wyborcom, zostanie przez wyborców odrzucony. Będziemy uważnie patrzyć na ręce wszystkich senatorów z województwa śląskiego i zadbamy o to, aby wyborcy nie zapomnieli, kto i jak glosował w Senacie w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego – zapowiadają w petycji przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

– Planujemy złożyć wizyty we wszystkich biurach senatorskich na terenie naszego regionu, poza biurem senatora Kazimierza Kutza. O ile w większości przypadków możemy mieć nadzieję, że senatorowie zrozumieją cel naszej wizyty i przeczytają ze zrozumieniem treść petycji, to w przypadku senatora Kutza takiej nadziei nie mamy – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Jego ostatnie wypowiedzi, dotyczące protestów Solidarności wobec podwyższenia wieku emerytalnego, każą nam sądzić, że pan senator zupełnie oderwał się od rzeczywistości, coraz mniej rozumie z tego, co się wokół dzieje  i jest żywym przykładem tego, jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze zbyt długim pobytem na rynku pracy, że w pewnym wieku nie da się już piastować tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest pełnienie mandatu senatora RP – dodaje Kolorz.

źródło foto: www.senat.gov.pl


Dodaj komentarz