Solidar Śląsko Dąbrow

Związkowcy chcą rozmawiać z prezesem

7 marca po kolejnej rundzie negocjacji płacowych w ArcelorMittal Poland, która nie przyniosła przełomu, organizacje związkowe wystąpiły z wnioskiem, by w następnych rozmowach wziął udział prezes AMP Sanjay Samaddar.

Strona związkowa domaga się podwyższenia funduszu płac zasadniczych w spółce w wysokości 300 zł na pracownika oraz nagrody za wkład pracy w 2015 roku w wysokości 2500 zł. Tymczasem podczas ubiegłotygodniowej rundy negocjacji przedstawiciel pracodawcy zaproponował podwyżki w wysokości średnio 33 zł do płacy zasadniczej dla każdego pracownika oraz dodatkowo średnio 20 zł tylko dla pracowników fizycznych, a także jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł dla każdego pracownika. Propozycja ta została odrzucona przez stronę społeczną. W poniedziałek 7 marca strona pracodawcy zweryfikowała swoje stanowisko, proponując podwyżkę w wysokości 125 zł brutto na pracownika i jednorazowe nagrody po 1000 zł.  –  Te propozycje nadal są nie do zaakceptowania. Zwróciliśmy się o spotkanie z prezesem zarządu, który będzie bardziej kompetentny do zmiany stanowiska w sprawie podwyżek, niż osoby, które w jego imieniu prowadzą negocjacje – powiedział po poniedziałkowych rozmowach Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP. Kolejna runda negocjacji zaplanowana została na czwartek 10 marca.

Organizacje związkowe z ArcelorMittal Poland swoje postulaty płacowe przedstawiły  już pod koniec 2015 roku. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wcześniejszymi deklaracjami zarządu rozmowy w sprawie płac na 2016 rok powinny były zostać zakończone jeszcze przed końcem ubiegłego roku.

AMP to największy koncern stalowy działający w Polsce. Firma zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

ak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.